edroga653Dzięki dofinansowaniu unijnemu Inspekcja Transportu Drogowego kupi specjalistyczny sprzęt i samochody. 26 września Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Łukasz Bryła, zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego podpisali umowę o dofinansowaniu projektu „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego”.

 

Kwota wsparcia dla Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wyniesie 52,7 miliony złotych. Całkowity koszt projektu to 62 miliony.

Za te pieniądze GITD kupi nowoczesny sprzęt i pojazdy. Przewidziano też szkolenia dla pracowników. Dzięki unijnym środkom Inspekcja wzbogaci się o:
- 64 samochody typu furgon wraz z wyposażeniem,
- 64 zestawy kontrolne do kontroli tachografów,
- 16 mobilnych jednostek diagnostycznych (MJD) składających się z mobilnych linii diagnostycznych (MLD) oraz pojazdów do ich przewożenia.

Zakupiony sprzęt oraz pojazdy zostaną przekazane przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego do Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego. Planowany termin zakończenia projektu to grudzień 2020.

– W Programie Infrastruktura i Środowisko mamy ponad 643 miliony złotych na bezpieczeństwo na drogach. W tym roku planujemy dofinansować jeszcze szkolenia dla samorządowców, które pomogą im projektować bezpieczne drogi – poinformował minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

– Zakupiony sprzęt pozwoli zweryfikować stan techniczny większej liczby pojazdów poruszających się po drogach, ich przeciążenia, poziomu emisji spalin – mówi Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora CUPT. – Dzięki temu z ruchu drogowego wyeliminowane zostaną pojazdy o złym stanie technicznym. Pozwoli to również na bardziej precyzyjną weryfikację czasu pracy kierowców.

Źródło: CUPT

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.