edroga154Według analiz Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu ETSC, tylko w ubiegłym roku co najmniej 200 tys. osób w wyniku wypadków drogowych odniosło poważne obrażenia. Jest to o 3% więcej niż w roku poprzednim.

To niejako druga strona ważnego i cennego obniżenia liczby ofiar śmiertelnych. To jest stała tendencja na przestrzeni ostatnich lat: spadkowi liczby ofiar śmiertelnych nie towarzyszy podobna redukcja ciężko rannych.

Europejska Federacja Drogowa ERF, wraz z przedstawicielami organizacji zajmujących się bezpieczeństwem drogowym i posłami do Parlamentu Europejskiego, wezwała przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera do ustanowienia strategicznego celu dla całej Unii Europejskiej polegającego na ograniczeniu liczby ciężko rannych w wypadkach drogowych.

Organizacje przypominają, że umieszczenie wśród celów Unii Europejskiej ograniczenia liczby ofiar śmiertelnych na drogach przyniosło wyraźną poprawę sytuacji w takich krajach jak Hiszpania, Portugalia, Litwa, Łotwa, Słowenia i Estonia. W każdym z nich liczba ofiar śmiertelnych w porównaniu z rokiem 2001 spadła przynajmniej o 60%.

Dla porównania, w Polsce w roku 2001 zginęły 5534 osoby, a w roku 2014 - 3202, co oznacza spadek o 42%. Znacznie wolniej spada jednak (lub nawet wzrasta) liczba ciężko rannych. Ustanowienie celu strategicznego w postaci ilościowego wskaźnika obniżenia liczny ciężko rannych stanowiłoby  bodziec do podejmowania działań na szczeblu europejskim, w tym w takich obszarach, które stanowią wyłączną kompetencję Wspólnoty. Przykładem takich kompetencji jest ustanawianie norm dla producentów samochodów.

Źródło: PKD

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.