DSC04232- Kierunek dla energii przyszłości nadaje polityka energetyczna i klimatyczna UE - powiedział minister Krzysztof Tchórzewski podczas panelu "Energia XXI wieku - europejskie trendy regionalne rozwiązania" w trakcie XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Zdaniem ministra Tchórzewskiego reforma architektury rynku energii elektrycznej wiąże się z dynamicznymi zmianami zachodzącymi w handlu energią - wynikają one m.in. z takich kwestii jak rozbudowa połączeń transgranicznych miedzy państwami UE. - Przyszły rynek stoi przed wieloma wyzwaniami natury technicznej  jak i handlowej, które powinny znaleźć odpowiednie odzwierciedlenie w przygotowywanym pakiecie zimowym - dodał. Podkreślił także, że ważne jest, aby państwa członkowskie zachowały suwerenność w zakresie decydowania o własnym miksie energetycznym oraz wdrażaniu rozwiązań takich jak rynek mocy.

Minister Tchórzewski zwrócił także uwagę na poszukiwanie innowacyjnych i efektywnych ekonomicznie rozwiązań. - Z mojego punktu widzenia kluczowy w tym zakresie będzie rozwój elektromobilności. Dzięki temu uda nam się zmniejszyć uzależnienie od importu paliw i ograniczenie emisji zanieczyszczeń z transportu - podkreślił. Dodał również, że dzięki temu wykreowany zostanie również dodatkowy popyt na energię elektryczną.

Źródło: ME

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.