alkoUE powinna wprowadzić wymóg instalowania blokad alkoholowych we wszystkich nowych pojazdach użytkowych oraz doposażania samochodów, z których korzystają osoby dopuszczające się powtarzających się wykroczeń związanych z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu. Są to dwa główne zalecenia Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC), autorów nowego sprawozdania poświęconego sposobom ograniczenia liczby zgonów spowodowanych jazdą pod wpływem alkoholu w Unii Europejskiej.

 

Zgodnie z pakietem dotyczącym bezpieczeństwa drogowego, ogłoszonym przez rząd francuski, wszyscy powtarzający się sprawcy wykroczeń związanych z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu będą zobowiązani do zainstalowania blokady antyalkoholowej, urządzenia do sprawdzania wydychanego powietrza, które uniemożliwia uruchomienie pojazdu, jeżeli kierowca przekroczy dopuszczalny limit. Wszystkie pojazdy transportu zbiorowego we Francji są już zobowiązane do zainstalowania tych urządzeń.

We wrześniu ubiegłego roku Austria uruchomiła krajowy program rehabilitacji kierowców pracujących pod wpływem alkoholu, który oferuje kierowcom możliwość zainstalowania blokady, aby mogli wrócić za kierownicę przed upływem pełnego okresu zakazu prowadzenia pojazdu. Belgia, Dania, Finlandia, Niderlandy, Polska i Szwecja wprowadziły podobne programy, jak większość stanów USA.

ETSC twierdzi, że programy te okazały się jednym z najskuteczniejszych środków zwalczania powtarzających się wykroczeń związanych z prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu i powinny zostać rozszerzone na całą Unię Europejską.

W przeglądzie przepisów dotyczących bezpieczeństwa pojazdów, który Komisja Europejska ma przeprowadzić w maju 2018 r., ETSC wzywa do zainstalowania standardowego interfejsu elektronicznego we wszystkich nowych samochodach, aby ułatwić instalację blokady, gdy wymaga tego prawo.

W sprawozdaniu podkreślono również postępy poczynione przez państwa UE, w tym Estonię, Łotwę i Danię, gdzie liczba ofiar śmiertelnych związanych z prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu spada szybciej niż w przypadku innych ofiar śmiertelnych na drogach.

W Estonii liczba śmiertelnych ofiar wypadków w czasie jazdy pod wpływem alkoholu spadła o 90% w ciągu ostatniej dekady, częściowo dzięki najwyższemu w UE poziomowi alkoholowych testów oddechowych na poboczu drogi oraz wprowadzeniu limitu zawartości alkoholu we krwi (BAC) bliskiego zeru (0,2 g/l) dla wszystkich kierowców.

- Wysoki poziom egzekwowania przepisów ma kluczowe znaczenie dla rozwiązania problemu prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu w Europie - powiedział Antonio Avenoso, dyrektor wykonawczy ETSC. - Dla kierowców, którzy po wypiciu nadal wsiadają za kierownicę, blokady alkoholowe są ważnym i skutecznym sposobem rehabilitacji. Istotne jest również, aby kierowcy, którym powierzono profesjonalne pojazdy przewożące towary lub pasażerów, nie mogli nigdy dostać się za kierownicę, gdy przekroczą limit. Wiele flot w całej Europie korzysta już z urządzeń blokujących, nadszedł czas, aby stały się one standardem - dodał Avenoso.

Źródło: ETSC

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.