Sygnał przypominający o zapięciu pasów na wszystkich siedzeniach w samochodzie może uratować nawet do 900 osób rocznie. Działacze na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego wzywają Unię Europejską do przyspieszenia  prac mających na celu zmniejszenie liczby zgonów wśród pasażerów samochodów (statystyki z 2012 roku wskazują, że zginęło w tym czasie w pojazdach ponad 12 tysięcy osób).

 

Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) opublikowała raport, z którego wynika, że można byłoby uniknąć około 900 zgonów rocznie, gdyby producenci samochodów instalowali czujniki zapinania pasów na wszystkich siedzeniach w samochodzie. Komisja Europejska dokonuje obecnie przeglądu zasad bezpieczeństwa i przygotowuje nowe propozycje na kolejny rok.

Pomimo niewątpliwej poprawy bezpieczeństwa na drogach, jazda pod wpływem alkoholu i nadmierna prędkość nadal przyczyniają się do wielu śmiertelnych zdarzeń. ETSC szacuje, że wyeliminowanie nietrzeźwych kierowców z ruchu drogowego zapobiegłoby około 5600 zgonom rocznie. Apeluje zatem do UE, aby nakazać stosowanie blokad antyalkoholowych każdemu recydywiście przyłapanemu na jeździe po spożyciu alkoholu oraz skuteczniejszego egzekwowania ograniczeń prędkości we wszystkich państwach członkowskich.

- Uczyniono już ogromne postępy w redukcji liczby zgonów na europejskich drogach – powiedział Antonio Avenoso, dyrektor ETSC – ale nadal wielu ludzi umiera z przyczyn, których w większości można uniknąć. Proste środki, takie jak przypominanie o zapięciu pasów na wszystkich siedzeniach, lepsze egzekwowanie ograniczeń prędkości, uniemożliwienie nietrzeźwym kierowcom jazdy samochodem, mogą pomóc w osiągnięciu celu jakim jest zmniejszenie o połowę liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych do 2020 roku.

Autorzy raportu stwierdzają, że mimo nadal zbyt wysokiej liczby zgonów, istniejące środki są bardzo skuteczne i powinny być rozszerzane. Szacują, że w 2012 roku około 8600 pasażerów przeżyło poważne wypadki, ponieważ mieli zapięte pasy. Liczba ocalonych dzięki lepszej ochronie, np. poduszkom powietrznym, jest trudna do oszacowania, ale prawdopodobnie wynosi kilka tysięcy.

Hiszpania i Łotwa zostały wyróżnione przez badaczy jako kraje, którym udało się znacznie ograniczyć liczbę zgonów wśród pasażerów w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Jako ważny element wśród zastosowanych środków wymieniono wprowadzenie systemu punktów karnych dla kierowców.

Państwom o tradycyjnie dobrych wynikach, Szwajcarii, Holandii, Wielkiej Brytanii i Szwecji, również udało się poprawić statystyki i znajdują się teraz w czołówce rankingu krajów o najmniejszej liczbie zgonów wśród pasażerów w przeliczeniu na liczbę mieszkańców.

Raport „Ranking EU Progress on Car Occupant Safety” opiera się na analizie danych unijnych przeprowadzonej przez panel 32 ekspertów ds. bezpieczeństwa drogowego z całej Europy.

IH

Źródło: ETSC

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.