edroga233Zaledwie 9 dni pozostało do rozpoczęcia obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Do wydarzenia przyłączyło się już ponad 1100 głównie europejskich miast. Więcej niż połowa z nich zgłosiła się z Austrii (322), Węgier (177) i Hiszpanii (207). Mamy też już własnych przedstawicieli. Są to: Kraków, Lublin, Opole, Wągrowiec i Wrocław.

Tegoroczny temat Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu to multimodalność, a miasta, które wezmą udział w obchodach mają zachęcać mieszkańców do łączenia dostępnych środków transportu, wybierania z kilku możliwych opcji. Hasło ETZT 2015 brzmi więc: "Wybierz. Zmień. Połącz" (Choose. Change. Combine.)

Miasta uczestniczące w obchodach zobowiązują się do zorganizowania różnych działań związanych z tegorocznym tematem ETZT. Należy wdrożyć jedno lub więcej trwałych rozwiązań, które przyczynią się do szerszego korzystania z innych niż samochód śródków transportu. Powinna to być taka reorganizacja przestrzeni publicznej, dzięki której mieszkańcy zaczną chętniej spacerować, jeździć na rowerze lub korzystać z transportu zbiorowego (np. zamykanie dróg, poszerzanie chodników, nowe ścieżki rowerowe lub buspasy, uspokojenie ruchu, ograniczenia prędkości).

Jedną z tradycji ETZT jest kończący obchody Dzień bez Samochodu (23 września). Miasta, które go organizują, na jeden dzień zamykają dla ruchu pojazdów ulicę lub większy obszar, udostępniając ją w całości pieszym, rowerzystom i transportowi publicznemu.

Na przykład w Wągrowcu zaplanowano przejazd rowerowy ulicami miasta, możliwość bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej, konsultacje z dietetykiem, darmowy kurs nordic walking oraz możliwość bezpłatnego pomiaru emisji spalin w stacji kontroli pojazdów.

Więcej na temat ETZT 2015: Mobilność kombinowana

Źródło: mobilityweek.eu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.