bicycle redW ciągu najbliższych miesięcy Wrzeszcz zyska kolejną ścieżkę rowerową, tym razem w ciągu al. Legionów. Ogłoszono właśnie przetarg na budowę drogi dla rowerów od ul. Kościuszki do Placu ks. Bronisława Komorowskiego o długości ok. 550 m. Inwestycja będzie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

 

Gdańsk inwestuje w infrastrukturę rowerową. Na rowerowej mapie miasta pojawi się nowa ścieżka rowerowa o długości ok 550 m. Trasa rowerowa powstanie na al. Legionów, na odcinku od ul. Kościuszki do Placu ks. Bronisława Komorowskiego.

Ścieżka biec będzie po prawej stronie al. Legionów, jadąc z Placu ks. Bronisława Komorowskiego w kierunku Zaspy. Na Placu ks. Komorowskiego wprowadzone zostaną 3 nowe przejazdy rowerowe przez ulice Chrobrego, Wyspiańskiego oraz Mickiewicza. Przejazdy te zlokalizowano po wewnętrznej stronie skrzyżowania równolegle do przejść dla pieszych. Nowe przejazdy dla rowerów postanowiono podkreślić pokrywając istniejącą jezdnię czerwoną farbą.

Na odcinku od Placu ks. Bronisława Komorowskiego do posesji przy al. Legionów 11A w związku z ograniczeniami terenowymi, koniecznością uwzględnienia ruchu pieszych oraz budowy miejsc postojowych trasę rowerową zaprojektowano w postaci ciągu pieszo-rowerowego. Ta część ścieżki wykonana zostanie z płyt betonowych. Wzdłuż ciągu zaprojektowano 3 zatoki postojowe dla samochodów osobowych. Miejsca postojowe zaprojektowano w układzie równoległym.

Na dalszym odcinku, od al. Legionów 11A do skrzyżowania z ul. Kościuszki zostanie wydzielona odrębna trasa rowerowa, oddzielona od ruchu pieszych. Ten fragment ścieżki wykonany zostanie z nawierzchni bitumicznej. Trasa rowerowa, która biec będzie przy ulicy, zostanie odseparowana od jezdni opaską wynoszącą od 0,5 m do 1 m. Tam gdzie opaska wynosić będzie 0,5 m krawężnik wyniesiony zostanie na 16 cm. W pozostałych przypadkach wprowadzone zostaną słupki wygrodzeniowe. Przy wyjściu ze szkoły, aby uniemożliwić wbieganie dzieci na ścieżkę rowerową pojawią się barierki. Projekt zakłada także przebudowę chodnika.

Spore zmiany czekają także plac przy skrzyżowaniu z ul. Kościuszki, który zyska zieleń i żwirową alejkę. W tym miejscu pojawi się roślinność i ławki, a przy pawilonach handlowych ustawione zostaną stojaki na rowery. Trasa rowerowa będzie omijać plac.

W ramach inwestycji powstanie nie tylko ścieżka rowerowa. Realizacja przewiduje także ale budowę elementów kanalizacji deszczowej, wykonanie przebudowy zabudowy hydrantowej, przebudowę istniejącej sygnalizacji świetlnej czy przebudowę oświetlenia. Zakończenie robót przewidziano na IV kwartał 2019 roku. Oferty w przetargu poznamy 21 września. Zamówienie będzie realizowane z wykorzystaniem środków unijnych i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu: „Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz, oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska”.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.