DSC01198Już niebawem rozpoczną się prace przy przebudowie infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej w Gdańsku. Podpisana już została umowa z wykonawcą prac Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. Koszt inwestycji to ponad 110 mln zł, z czego ponad 46 mln zł to pozyskane dofinansowanie unijne. Przewidywany termin zakończenia robót to połowa roku 2019.

 

- Cieszymy się, że tory o długości 3,7 km będą wymienione na nowe. Przy tej okazji wyremontowane będą również ulice i chodniki, pojawią się także ścieżki rowerowe. Dodajmy, że w ciągu ostatnich 15 lat w Gdańsku wyremontowaliśmy blisko 49 km torów tramwajowych i zbudowaliśmy ponad 10 km nowych. Razem stanowi to ponad połowę długości wszystkich torów tramwajowych w Gdańsku, których mamy 116 km – mówił prezydent Paweł Adamowicz. Z tej inwestycji korzystać będziemy nie tylko my ale również nasze dzieci i wnukowie – dodał.

Remont torowisk i przystanków
Istniejące torowisko tramwajowe zostanie przebudowane na odcinku od skrzyżowania ul. Sucharskiego z ul. Wosia Budzysza, biegnącego dalej wzdłuż ul. Wosia Budzysza, ul. W. Stryjewskiego i ul. Nowotnej do Pętli „Stogi Plaża”. Jest to odcinek o łącznej długości ok. 3700m (linia dwutorowa). Przebudowane zostaną także 2 pętle: tramwajowo autobusowa „Pasanil” (ok. 350 m) i tramwajowa „Plaża Stogi” (ok. 450 m), na których pojawią się dodatkowo tory odstawcze. Aby mieszkańcom korzystającym z komunikacji miejskiej było wygodniej, na odcinku tym przebudowane zostaną przystanki tramwajowe. Będą one włączone do monitoringu wizyjnego Sieci TRISTAR, a także do systemu informacji pasażerskiej.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w podziale na 3 odcinki:
• Odcinek 1 – od skrzyżowania z ul. Sucharskiego do skrzyżowania z ul. Skiby (włącznie);
• Odcinek 2 – od skrzyżowania z ul. Skiby (bez skrzyżowania) do skrzyżowania ul. Nowotnej z ul. Kruczą (włącznie) oraz pętla "Pasanil";
• Odcinek 3 – od skrzyżowania ul. Nowotnej z ul. Kruczą do końca linii tramwajowej z pętlą "Stogi Plaża".

Realizacja podzielona została na trzy odcinki. Pierwszy z nich obejmuje prace na ul. Budzysza, na wysokości od skrzyżowania z ul. Sucharskiego do skrzyżowania z ul. Skiby. Drugi odcinek dotyczy ul. Stryjewskiego, od skrzyżowania z ul. Skiby do skrzyżowania ul. Nowotnej z ul. Kruczą oraz pętli „Pasanil”. Ostatni fragment będzie realizowany ul. Nowotną, od ul. Kruczej do pętli „Stogi Plaża”.

Inwestycja przewiduje nie tylko modernizację torów tramwajowych i sieci trakcyjnej.

Remont dróg
W ramach inwestycji przebudowany zostanie również istniejący układ drogowy (ul. Wosia Budzysza, ul. W. Stryjewskiego, odcinek ul. Nowotnej) wraz ze skrzyżowaniami, zjazdami, chodnikami, ścieżkami rowerowymi i ciągami pieszo-rowerowymi. Łączna długość przebudowywanych dróg wynosi ok. 2500 m. Łączna długość budowanych i przebudowywanych chodników wynosi ok. 1900 m, łączna długość budowanych i przebudowywanych ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wynosi ok. 1200 m. Wykonawca zmodernizuje także sieci wodociągowe i kanalizacyjne.

Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej w Gdańsku zostanie zrealizowana w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IVa. W ramach GPKM IVa powstaną także nowe linie tramwajowe w ul. Nowej Bulońskiej Północnej oraz w ul. Nowej Warszawskiej (etap 1). Zakupionych zostało również 15 nowych tramwajów. Powstaną także 64 nowe wiaty przystankowe oraz 84 nowe tablice informacji pasażerskiej. Koszty całego projektu GPKM IV A to 540,3 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 286,12 mln zł.

Co jeszcze zmieni się na Stogach?

Na terenie dzielnicy realizowany jest również program chodnikowy. Do lipca wyremontowane będą chodniki w ulicach Rozłogi (remont istniejącego chodnika o łącznej długości 940 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku o długości 470 m), Wrzosy (odcinek od ul. Sokolej do bud. nr 4) - remont istniejącego chodnika o łącznej długości 160 mb, Niska (remont istniejących chodników o łącznej długości 380 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 190 mb), Tamka (remont istniejącego chodnika o łącznej długości - 480 m), Kormoranów (remont istniejących chodników o łącznej długości 280 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 140 mb), Krucza (remont istniejących chodników o łącznej długości 460 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 230 mb). W tym roku wykonana będzie również dokumentacja do remontu chodnika przy ulicy Falck-Polonusa (remont istniejących chodników o łącznej długości 460 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 230 mb). Łącznie na prace przeznaczono blisko 2,5 mln zł.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.