Funkcja rekreacyjna i transportowa odcinki 2016 A1Prezydent Katowic Marcin Krupa zapowiedział sporo zmian, które czekają w tym roku rowerzystów w Katowicach.

Polityka Rowerowa Katowic opiera się o zasadę wspierania roweru jako popularnego środka transportu w mieście. Miasto próbuje popularyzować rower nie tylko jako sposób spędzania wolnego czasu, ale też jako środek transportu - dla odbywania podróży w mieście i w aglomeracji.

W tym roku w Katowicach wybudowanych zostanie kilkanaście kilometrów nowych ścieżek rowerowych, w tym też takie, które połączą Katowice z miastami ościennymi, np. na początku sierpnia ukończono budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Chorzowskiej - od ul. Dębowej do ul. Złotej w Katowicach, ruszyła też budowa ścieżki na ul. Telewizyjnej i Bytkowskiej. Wszystkie planowane inwestycje są konsultowane ze środowiskiem rowerowym.

- Katowice to miasto coraz bardziej przyjazne dla rowerzystów. Inwestujemy znaczne środki w rozbudowę infrastruktury rowerowej, w tym roku otworzyliśmy 10 stacji wypożyczalni rowerów i nie jest to nasze ostatnie słowo - powiedział prezydent Marcin Krupa. – Bardzo się cieszę, że rowery pełnią w Katowicach funkcję rekreacyjną, bo mamy wiele pięknych miejsc, które można na nich odwiedzić – od Doliny Trzech Stawów, po Park Kościuszki, czy zabytkowy Nikiszowiec. Zależy nam jednak, by rower zaczął w Katowicach mocniej pełnić funkcję transportową - mówi prezydent.

Lawinowo wzrosła w tym sezonie popularność rowerowych wypożyczalni w Katowicach. W tym roku przygotowywane są również zmiany w strefie Tempo 30. Kontrapas powstanie przy ul. Słowackiego na odcinku od ul. Opolskiej do ul. Chopina. Rowery, na specjalnie wytyczonej trasie będą mogły jechać w kierunku przeciwnym niż samochody. Natomiast kontraruch zostanie prawdopodobnie wprowadzony na całej długości ul. Żwirki i Wigury – obecnie trwają finalne ustalenia w tej sprawie.

Inwestycje w 2016 roku:

- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Brackiej i Gliwickiej (ZAKOŃCZONA)
Droga dla rowerów o długości ok. 650 m wraz z dostosowaniem sygnalizacji świetlnej do ruchu rowerowego na skrzyżowaniu ul. Bracka/Bocheńskiego/Gliwicka; koszt: 459 320 zł; odebrana i przekazana do użytkowania 13.05.2016 r.

- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Chorzowskiej - etap I od ul. Dębowej do ul. Złotej (ZAKOŃCZONA, termin zakończenia robót 4.08.2016, odbiór oznakowania nastąpi 8.08); droga dla rowerów o długości ok. 470 m wraz z dostosowaniem sygnalizacji świetlnej do ruchu rowerowego na skrzyżowaniu ul. Chorzowska/Dębowa /Złota; koszt: 449.312 zł brutto.

- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Chorzowskiej - etap II – od ulicy Złotej do wejścia do Parku Śląskiego (ZAKOŃCZONA); droga dla rowerów o długości ok. 490 m oraz 110 m ciągu pieszo-rowerowego na odcinku, gdzie ze względu na uwarunkowania terenowe nie było możliwości odseparowania ruchu pieszego i rowerowego; koszt: 281.385 zł brutto.

- Budowa drogi łączącej ul. Kijowską z ul. Książęcą w Katowicach (W BUDOWIE); przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Książęcej - osiedle Franciszkańskie; droga dla rowerów o długości ok. 450 m wzdłuż nowo budowanej drogi; koszty budowy drogi dla rowerów ujęte w robotach drogowych; realizacja rozpoczęta 20.07.2016 – planowany termin zakończenia robót 13.04.2017.

- Budowa infrastruktury drogowej przy osiedlu TBS na ul Sławka w Katowicach (W BUDOWIE); przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe TBS w rejonie ul. Sławka – os. Witosa. droga dla rowerów w obecnie rozpoczętym etapie ok. 210 m; planowane jest połączenie rowerowe osiedla TBS z infrastrukturą na ul. Obroki; planowany termin ukończenia robót: maj 2017. 

- Droga leśna dla ruchu rowerowego przy ul. Owsianej (PLAN); ZZM planuje budowę połączenia koło stawu Starganiec; wykonanie drogi wyceniono na kwotę 120 tys. zł; ZZM planuje zlecenie wykonania inwestycji jesienią tego roku; długość odcinka łączącego Starganiec z ul. Owsianą przez las ok. 1800 m, z czego ok. 1200 wzdłuż ciepłociągu, pozostała część po drodze leśnej.

- Budowa ścieżki rowerowej - ul. Telewizyjna (W BUDOWIE); długość 926 m; koszt 430 tys. zł; planowany termin zakończenia  robót: do 15.09.2016.

- Budowa ścieżki rowerowej - ul. Bytkowska (W BUDOWIE); długość 755 m; koszt 264 tys. zł; planowany termin zakończenia  robót: do 30.09.2016.

- Budowa ścieżki rowerowej - skrzyżowanie ul. Bielska – Kołodzieja (dz. Murcki)  (W BUDOWIE); długość 420 m; koszt 70 tys zł; planowany termin zakończenia  robót: do 12.08.2016.

- Ciąg pieszo-jezdny na ul. Chrobrego (roboty rozpoczną się 8.08, wykonawca ma 30 dni na ukończenie prac); długość 460 m, koszt 600 tys. zł.
- Połączenie wzdłuż ul. Bohaterów Monte Cassino do Bulwarów Rawy ~ 1000 mb (PLAN).
- Połączenie ul. Bohaterów Monte Cassino do ul. Niepodległości ~ 2100 mb  (PLAN).
- Połączenie Bocheńskiego – Pukowca – Rataja ~ 1500 mb (PLAN).
- Połączenie Medyków – Dworzec PKP Ligota ~ 1750 mb  (w tym na zasadach ogólnych 890 mb) (PLAN).
- Połączenie wzdłuż ul. Stęślickiego ~ 700 mb (PLAN).

Źródło: UM Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.