edroga959Od września 2014 roku Bank Światowy pracuje nad kompleksowym raportem dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego opublikowała najważniejsze wstępne zalecenia, które mają poprawić system zarządzania brd w Polsce.

Sprawozdanie zaleca m.in. utworzenie w Polsce silnej i niezależnej Instytucji Wiodącej do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Pierwsze rekomendacje dotyczą struktury instytucjonalnej, systemu finansowania oraz edukacji w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na ich podstawie przygotowuje zmiany konieczne do wzmocnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Doświadczenia międzynarodowe wskazują, że większa skuteczność zarządzania bezpieczeństwem jest jednym kluczowych warunków poprawy jego stanu w ruchu drogowym.

Twórcy raportu zarekomendowali wdrożenie w Polsce systemowych zmian w zakresie organu zarządzającego BRD ze stworzeniem docelowego modelu opartego o kompetentną, niezależną i silną Instytucję Wiodącą do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. Takie rozwiązanie powinno zapewnić lepszą realizację Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W opinii Banku Światowego, zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego wymaga interdyscyplinarnego podejścia oraz koordynacji kompetencji wielu instytucji rządowych zajmujących się między innymi: inżynierią, edukacją, nadzorem oraz ratownictwem.

Bank Światowy zaproponował m.in. strukturę Instytucji Wiodącej (NLA - National Lead Agency). Pełnomocnikowi rządu bezpośrednio podlegałyby trzy osoby: dyrektor (kierownik), jego asystent oraz wicedyrektor.

Aby umożliwić szybkie rozpoczęcie procesu zmian zaproponowano również rozwiązania pośrednie, wskazujące na konieczność podkreślenia wagi bezpieczeństwa drogowego w pracach rządu oraz kompetencyjnego wzmocnienia istniejących struktur Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz jej organu wykonawczego Sekretariatu Krajowej Rady.

Prace nad koniecznymi zmianami będą kontynuowane w ramach bieżącej współpracy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Banku Światowego.

Wstępne sprawozdanie o ustanowieniu Instytucji Wiodącej ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego

Źródło: KRBRD

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.