smart city forum gala16 i 17 marca w Warszawie odbywa się III edycja konferencji Smart City Forum. Pierwszy dzień Forum zwieńczyła Gala, podczas której przyznano nagrody w 5 kategoriach za osiągnięcia dokonane w 2015 roku.

Inteligentnym Miastem roku (do 100 tys. mieszkańców) została Legnica. Jak podkreślono w uzasadnieniu, „Legnica jest miastem, które wdraża nowe technologie i rozwiązania prospołeczne, realizując koncepcję Smart City. Stanowi inspirację i przykład dla innych średniej wielkości miast w Polsce, kreuje swoje otoczenie, odpowiadając na potrzeby lokalnej społeczności.” Statuetkę odebrał prezydent Tadeusz Krzakowski, który był również jednym z prelegentów wczorajszego bloku tematycznego „Budowa inteligentnego miasta”, Prezydent na przykładzie Legnicy przedstawił, w jaki sposób budować inteligentne miasto i jakie z tego korzyści otrzymują jego mieszkańcy. Tadeusz Krzakowski był również panelistą bloku tematycznego dotyczącego bezpieczeństwa systemów połączonych w ramach Smart City.

Inteligentne Miasto roku, w kategorii od 100 do 500 tys. mieszkańców, to z kolei Lublin. W 2015 roku wdrożono tam Inteligentny System Zarządzania Ruchem, największy projekt unijny realizowany przez miasto. Nagrodę odebrał prezydent Krzysztof Żuk.

- To niezwykle ważne wyróżnienie potwierdza naszą silną pozycję w tym sektorze i skuteczność realizowanej przez nas Strategii Rozwoju Lublina. Lublin postrzegany jest obecnie jako kluczowa lokalizacja dla sektora telekomunikacyjnego w Polsce Wschodniej oraz jeden z sześciu największych ekosystemów informatycznych w kraju - mówił Krzysztof Żuk.

Największym projektem z zakresu Smart City w Lublinie jest wdrożony w ubiegłym roku System Zarządzania Ruchem, który ma przede wszystkim usprawnić płynność ruchu drogowego poprzez odpowiednio zaprogramowaną zmianę świateł, a także poprawić bezpieczeństwo na lubelskich drogach. Innymi przykładami projektów z zakresu Smart City jest: Lubelska Biblioteka Wirtualna, miejski system telekomunikacyjny, Miejskie Data Center i Centrum Kopii Zapasowych, ponad 250 hotspotów, czy też 230 kamer monitoringu wizyjnego w przestrzeni publicznej oraz system informacji geoprzestrzennej.

Inteligentne Miasto roku powyżej 500 tys. mieszkańców to Wrocław. Wizja budowy Wrocławia jako Smart Miasta opiera się na kilku filarach: Strategii, czyli kompleksowym podejściu do działań; Mieszkańcach i komunikacji z nimi; Atrakcyjności życia, Rozwoju Twórczym, przejawiającym się w między innymi w otwarciu danych i promocji środowiska start-upów. Wrocław jest miastem S.M.A.R.T pod względem koncepcji, procesów i narzędzi. Nagrodę odebrał wiceprezydent Maciej Bluj.

Rozwiązaniem roku ogłoszono Business Intelligence Hackathon API – BIHAPI. To inicjatywa Orange Polska promująca Otwarte Dane i API. Parterami są m.in. Warszawa, Gdańsk, Kraków, Poznań i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. W ramach konkursu samorządy dostarczają dane, które są wykorzystywane przez programistów do budowania innowacyjnych aplikacji miejskich. Nagrodę odebrał wiceprezes zarządu ds. operacyjnych Orange Polska, Piotr Muszyński.

- Wymyślając konkurs BIHAPI i zapraszając do niego samorząd warszawski jako pierwsze polskie miasto, znałem potencjał otwartych danych. Nie spodziewałem się jednak, że BIHAPI w ciągu 3 lat stanie się symbolem otwartości informacyjnej polskich miast - powiedział Sebastian Grabowski, dyrektor Centrum Badawczo Rozwojowego Orange Polska - Konsekwentne działanie na rzecz otwierania danych, rozpoczęte podczas I edycji BIHAPI w 2013 roku, wpłynęło na masowe ich udostępnianie przez samorządy dla społeczeństwa.

BIHAPI to konkurs na stworzenie nowych, innowacyjnych aplikacji, programów, czy platform przy wykorzystaniu takich otwartych danych, jak informacje przestrzenne (np. lokalizacja bankomatów, opieki zdrowotnej, noclegów), transport miejski (kursowanie komunikacji, stacje Veturilo, strefa płatnego parkowania), sport i rekreacja (informacja turystyczna, obiekty sportowe), edukacja (wykaz placówek), kultura i inne. W 2015 r. odbyła się już trzecia edycja BIHAPI, do której zgłoszonych zostało blisko 150 pomysłów.

Człowiekiem roku został prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc jako inicjator dynamicznego rozwoju tego miasta. W 2015 roku zrealizował projekty, które umożliwiły wdrożenie inteligentnych rozwiązań dla miasta i jego mieszkańców. Nagrodę odebrał Marek Ustrobiński, zastępca prezydenta.

468x60 smart

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.