image008130 nowych tramwajów, nowe i przebudowane torowiska, parkingi Bike&Ride, ścieżki rowerowe, węzły przesiadkowe – to wszystko planowane efekty inwestycji polskich miast w transport publiczny. Gorzów Wielkopolski, Katowice, Poznań, Siechnice i Wrocław podpisały 28 czerwca z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowy o dofinansowanie tych projektów z funduszy unijnych.

- Bardzo mocno stawiamy na czysty i nowoczesny transport  publiczny. To jeden z tych obszarów, w których inwestycje będą największe. Z funduszy unijnych na lata 2014-2020 mamy na to około 18 mld zł – poinformował wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

W samym Programie Infrastruktura i Środowisko na transport publiczny przeznaczono 9,7 mld zł. Ta kwota trafi na kilkadziesiąt inwestycji. Dotychczas podpisano umowy o dofinansowanie 13 przedsięwzięć kwotą 2,6 mld zł. Oprócz ww. projektów, pieniądze te wesprą:
- dalszą rozbudowę sieci warszawskiego metra i tramwajów warszawskich,
- modernizację sieci tramwajowej w Bydgoszczy,
- zakup taboru tramwajowego w Krakowie i autobusowego w Opolu,
- montaż Inteligentnego Systemu Transportowego na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

- Wykorzystanie środków UE dla rozwoju transportu publicznego jest znacząco większe aniżeli w tym samym okresie poprzedniej perspektywy UE 2007-2013. W przypadku podpisywania umów o dofinansowanie wyprzedzamy ją o ponad rok i 2 miesiące, w przypadku rozliczenia wydatków wyprzedzamy o ponad 1,5 roku poprzedni okres programowania - powiedział Przemysław Gorgol, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Wartość 7 inwestycji (po dwie zrealizują Gorzów i Poznań), dla których podpisano umowy, to około 1,3  mld zł. Dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wyniesie ponad 461 mln zł.

POZNAŃ
Poznań zrealizuje dwie inwestycje o łącznej wartości ponad 620 mln zł. Z UE otrzyma na nie 107 mln zł. MPK Poznań kupi 60 nowoczesnych, niskopodłogowych tramwajów. Będą to jednostki jedno- i dwukierunkowe. Wartość całej inwestycji to 450 mln zł, a dofinansowania unijnego - 50 mln zł. Część tego zakupu (10 sztuk) zrealizowano już w tym roku. Kolejne 18 pojazdów zostanie zakupionych w 2018 r., a pozostałe 32 szt. w 2019 r. Miasto przebuduje też trasę tramwajowa: Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze oraz zbuduje nowe torowisko na ul. Unii Lubelskiej. W okolicach ul. Falistej powstanie pętla autobusowo-tramwajowa. W sąsiedztwie przystanków i pętli wybudowane zostaną parkingi rowerowe typu Bike&Ride. Na przystankach komunikacji publicznej zawisną elektroniczne tablice informacji pasażerskiej oraz system monitoringu wizyjnego. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2022 r. Poznań zapłaci za nią nieco ponad 170 mln zł. 57 mln zł będzie pochodzić z UE.

GORZÓW WIELKOPOLSKI
Gorzów zainwestuje w budowę i modernizację tras tramwajowych oraz kupi tramwaje. Wartość obu inwestycji  to ok. 322 mln zł, a dofinansowania unijnego – prawie 160 mln. Inwestycja w infrastrukturę obejmuje budowę nowej trasy tramwajowej (3,32 km), która skomunikuje osiedle Górczyn z centrum miasta, modernizację 6,5 km istniejących tras (w ciągu ulic Warszawskiej, Dworcowej, Chrobrego, Kostrzyńskiej, Walczaka i Dowgielewiczowej) oraz zakup systemu informacji pasażerskiej i monitoringu na przystankach i pojazdach. Inwestycja będzie kosztować prawie 200 mln zł, a miasto otrzyma nią ponad 84 mln zł dofinansowania z UE. Projekt zakończy się w 2021 r.

Z kolei MZK Gorzów za 122,5 mln zł (75 mln zł z UE) kupi 14 niskopodłogowych wagonów tramwajowych, zmodernizuje halę tramwajową (powstaną np. pomost do napraw, nowa myjnia) i stację obsługi oraz stworzy system monitoringu torów odstawczych. Wagony będą wyposażone w automaty do sprzedaży biletów, tablice elektroniczne, system informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym, system liczenia pasażerów oraz monitoring. Inwestycja zakończy się w 2018 r.

WROCŁAW
MPK Wrocław kupi 56 nowoczesnych, wieloczłonowych tramwajów oraz m.in. specjalistyczny sprzęt do diagnostyki i napraw. 4 tramwaje będą przystosowane do szkolenia kandydatów na motorniczych. Wartość projektu to ponad 310 mln zł, a dofinansowania unijnego 159 mln. Zakończenie inwestycji przewidziano na 2019 r.

SIECHNICE
Gmina Siechnice (powiat wrocławski) zbuduje centra przesiadkowe w Siechnicach i Świętej Katarzynie. Powstaną one przy planowanych do modernizacji stacjach kolejowych. Centra połączą kolej podmiejską z komunikacją autobusową i samochodową.  Wybudowanych zostanie 159 miejsc postojowych (w tym 11 miejsc dla osób niepełnosprawnych), 102 miejsca na rowery, 4 przystanki autobusowe, system dynamicznej informacji pasażerskiej, infoboxy oraz stacje ładowania samochodów elektrycznych. Wartość projektu to 7,6 mln zł, a dofinansowania unijnego – 1,5 mln. Termin realizacji inwestycji to 2019 r.

KATOWICE
Katowice wybudują węzeł „Sądowa” w ramach Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych. Inwestycja powstanie w rejonie ulic Sądowej, Marii Goeppert-Mayer, Jana III Sobieskiego oraz Gliwickiej. W ramach węzła zbudowane zostaną m.in.: parking naziemny, perony przystankowe dla autobusów, parkingi dla rowerów. Węzeł będzie docelowo obsługiwać 29 linii komunikacji miejskiej oraz ok. 100 linii autobusowych dla kursów dalekobieżnych. Koszt tej inwestycji to prawie 60 mln zł. Prawie 35 mln zł miasto otrzyma z UE. Zakończenie projektu planowane jest na 2019 r.

Źródło: CUPT

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.