edroga127Latem w wiedeńskim metrze zapachniało perfumami. Władze austriackiej stolicy rozpoczęły w lipcu pilotażowy projekt mający na celu poprawę zapachu w metrze. W czterech pociągach linii U1 i U6, w trakcie jazdy rozpylane są przyjemne zapachy, a pasażerowie mogą poprzez internetową ankietę zdecydować, czy projekt im się podoba i czy powinien być kontynuowany.

 

Pachnące metro w Wiedniu to już kolejny tego typu pomysł. Latem 2018 r. z inicjatywy członka zarządu miasta ds. środowiska, Ulli Simy, pasażerom publicznych środków transportu rozdawane były dezodoranty. Akcja nie została jednak wtedy odebrana pozytywnie.

W tym roku zdecydowano się na walkę z nieprzyjemnymi zapachami w komunikacji miejskiej poprzez rozpylanie w specjalnie oznakowanych pociągach czterech różnych zapachów. Perfumy przedostają się do przedziału pasażerskiego przez system wentylacyjny, dzięki czemu są równomiernie rozprowadzane w wagonie. Wagony, w których zapachy są rozpylane, widać z daleka, albowiem są barwnie oklejone.

Osoby podróżujące pachnącym metrem mogą wyrazić swoją opinię na temat projektu oraz wybrać swój ulubiony zapach na stronie internetowej przewoźnika. Po głosowaniu pasażerów i ewaluacji wyników podjęta zostanie decyzja w sprawie ewentualnego kontynuowania projektu w przyszłym roku. Na chwilę obecną, nie jest brane pod uwagę rozpylanie perfum we wszystkich liniach metra.

To nie jedyna akcja, która ma na celu poprawę komfortu jazdy pasażerów w wiedeńskim metrze. Od połowy stycznia br. wprowadzono, we wszystkich liniach metra, zakaz spożywania wszelkiego rodzaju artykułów spożywczych. Ograniczenie zostało wprowadzone na wyraźne życzenie podróżnych, którzy w przeważającej części, wypowiadali się za całkowitym zakazem jedzenia w metrze.

Pasażerowie, którzy nie stosują się do nowego przepisu, są upominani przez nadzorujących pracowników metra. Od stycznia doszło do tego jedynie 372 razy. Po sześciu miesiącach trwania akcji, Ulli Sima podkreśliła, że projekt został przyjęty w Wiedniu bardzo pozytywnie i ma duży wpływ na poprawę jakości podróży publicznymi środkami komunikacji.

Według przeprowadzonych ankiet, wiedeńskie metro określane jest obecnie przez aż 83 procent pasażerów, jako bardzo czyste. Wiedeński przewoźnik, Wiener Linien, informuje, że dzięki akcji, w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, z metra w austriackiej stolicy zniknęły nieprzyjemne zapachy posiłków oraz opakowania i resztki z jedzenia.

Źródło informacji: Eurocomm-PR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.