Winning Edgar White Background 30020 kwietnia w Brukseli komisarze UE odpowiedzialni za transport i ochronę środowiska, Violeta Bulc i Karmenu Vella, wręczą nagrody dwóm miastom za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie zrównoważonej mobilności. Jedno zostanie wyróżnione za działania w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, a drugie za najlepsze plany zrównoważonej mobilności miejskiej.

Nagroda Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu przyznawana jest tym miastom, które nie tylko podczas wrześniowych obchodów wykazały się największą inwencją, ale także wdrożyły jakieś trwałe rozwiązanie służące zrównoważonej mobilności. W 2015 roku Komisja otrzymała 53 wnioski z 19 krajów. Jury zakwalifikowało 10 z nich do dalszego etapu, a do ścisłego finału dostały się: Lizbona, Murcia i Palma de Mallorca.

Lizbona
Stolica Portugalii została nominowana do nagrody po raz pierwszy. We wrześniu ub. r. zorganizowano tam tydzień działań obejmujących różne grupy docelowe, np. pracownicy brali udział w grach, a mieszkańcy zostali zaproszeni do udziału w dyskusji. Niektóre z tych zdarzeń odnosiły się do projektów UE, takich jak MOBI, który promuje mobilność pracowników. Miasto zorganizowało również dwa wydarzenia z okazji Dnia bez Samochodu. Zarówno działania promocyjne, jak i trwale wdrożone środki zostały uznane za wzorcowe. Miasto stawia bowiem na dostępność (ścieżki dla pieszych i windy) i infrastrukturę rowerową. Flota komunalna Lizbony została też wzbogacona o nowe lekkie pojazdy elektryczne.

Murcia
Murcia została wybrana jako finalista z powodu skupienia się na rowerach i transporcie publicznym, co wpisuje się w tegoroczny temat multimodalności. Miasto ma innowacyjne podejście do e-mobilności, zwłaszcza elektryczne rowery i skutery znalazły zwolenników wśród mieszkańców. Murcia ma dobrą strategię nagradzania najlepszych praktyk w podróżach - program lojalnościowy transportu publicznego. Zwraca też szczególną uwagę na osoby o ograniczonej sprawności ruchowej. W obchodach Dnia bez Samochodu uczestniczyło około 6 tys. osób, kiedy jedną z głównych ulic miasta zamieniono w deptak. Wśród stałych działań realizowanych przez miasto znalazły się: stojaki na rowery w autobusach, otwarcie buspasów dla rowerzystów i rozszerzenie strefy płatnego parkowania.

Palma de Mallorca
Palma de Mallorca, w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, przygotowała naprawdę wiele atrakcji: konkurs fotograficzny, warsztaty na temat konserwacji rowerów, koncert jazzowy, zawody sportowe i inne bezpłatne imprezy. W Dniu bez Samochodu znaczna część miasta została zamknięta dla ruchu zmotoryzowanego. Stolica Balearów ma też plan zrównoważonej mobilności miejskiej. Niektóre rozwiązania zostały już wdrożone: nowe ścieżki rowerowe i parkingi dla rowerów.

Film promocyjny zwycięzcy z 2014 roku:

Nagroda za najlepszy plan zrównoważonej mobilności miejskiej co roku przyznawana jest w oparciu o inny temat przewodni. Tym razem była to multimodalność i intermodalność, czyli zachęcanie do korzystania z różnych środków transportu w ramach jednej lub wielu podróży. Do nagrody nominowane są: Malmö (Szwecja), Utrecht (Holandia) i Wiedeń (Austria).

Malmö
Wyzwanie, które stoi przed Malmö, to zahamowanie dalszego wzrostu transportu zmotoryzowanego. Stąd liczne programy, w których zachęca się do pieszych i rowerowych podróży, podkreślające ich korzystny wpływ na zdrowie. Ponadto planowany jest rozwój sieci komunikacji miejskiej: tramwajów i szybkich autobusów. Jury doceniło, że plany transportowe są silnie powiązane z zagospodarowaniem przestrzennym i polityką społeczną. Malmö skupia się nie tylko na zrównoważonej mobilności mieszkańców, ale także przewozie towarów. Jest przykładem miasta, które rozwinęło całościową, ambitną i realistyczną wizję swojej polityki transportowej.

Utrecht
W centrum swojej polityki transportowej Utrecht postawił jakość życia mieszkańców. Planowanie mobilności jest tam czymś więcej niż tylko zapewnieniem sprawnego przemieszczania się osób i towarów z punktu A do punktu B. Utrecht rozwija węzły komunikacyjne, aby pasażerowie mieli łatwy dostęp do wielu środków transportu. Dąży do tego, aby mieszkańcy mogli uniezależnić się od pojazdów prywatnych. Odnosi się to również do przewozu towarów, ponieważ testowane są innowacyjne metody transportu drogą lądową i wodną.

Wiedeń
Wiedeń już posiada jeden z najlepiej rozwiniętych systemów transportu publicznego na świecie, ale ma ambicje, aby nadal go ulepszać, głównie poprzez usprawnienie podróżowania multimodalnego. Stosuje nowoczesne technologie, które ułatwiają korzystanie z różnych środków transportu: informacje on-line, zintegrowana sprzedaż biletów, parkingi P&R. Ma kompleksową strategię dotyczącą dalszego rozwoju ruchu pieszego i rowerowego w mieście, która wykorzystuje innowacyjne wskaźniki służące do monitoringu i oceny postępów tych działań. Miasto ma także zapewnić wsparcie dla lokalnych firm w celu poprawy jakości przewozu towarów, np. za pomocą rowerów cargo.


Film promocyjny ubiegłorocznego zwycięzcy:

Źródło: EUROPEAN MOBILITY WEEK
Tł. IH

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.