bicycle red2 września rozpoczęła się realizacja drugiego etapu inwestycji: „Budowa ścieżki rowerowej w Alei Wojska Polskiego na odcinku od Molo w Sopocie do granicy Gdańska (z wyłączeniem zrealizowanego odcinka od ul. Kordeckiego do ul. Chrobrego)”. Jest to element projektu „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 – odcinek Sopot”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Drugi etap przebudowy obejmie:
a) odcinek od mola do ul. Kordeckiego
b) odcinek od ul. Na Wydmach do wejścia na plażę nr 37 (przy hotelu Sopot Marriott Resort & Spa).

Wykonawcami robót są dwie firmy:
a) Strabag Sp. z o. o. – roboty drogowe, konstrukcyjno – budowlane, mała architektura i zieleń
b) Konsorcjum firm: lider konsorcjum – PUH El Professional Mariusz Maszota oraz partner konsorcjum – Amel Sp. z o. o. – roboty elektroenergetyczne i telekomunikacyjne

Na czas prowadzenia robót zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.
Al. Wojska Polskiego na odcinku od mola do ul. Kordeckiego zostanie w miarę postępu robót całkowicie zamknięta dla ruchu pieszego i rowerowego. Odcinek pomiędzy ul. Kordeckiego i Chrobrego będzie wyłączony z ruchu rowerowego. Przez początkowy okres budowy umożliwiony będzie ruch na Al. Wojska Polskiego pomiędzy boczną bramą mola i dojściem do Parku Południowego. Objazd dla rowerzystów, jak i obejście dla pieszych zostały wyznaczone przez Park Południowy, ul. Parkową i ul. Chrobrego.

W ciągu al. Wojska Polskiego, na odcinku od ul. Na Wydmach do wejścia na plażę nr 37 (przy hotelu Marriott), przejazd zostanie zamknięty dla ruchu rowerowego. Objazd dla rowerzystów został wyznaczony ulicami: Na Wydmach, Emilii Plater i Bitwy pod Płowcami. Z uwagi na duże natężenie ruchu pieszych, w czasie prac obowiązywać będzie całkowity zakaz omijania placu budowy po ciągu pieszym.

Wszystkie wejścia na plażę znajdujące się na realizowanym odcinku będą dostępne dla pieszych.

Zgodnie z umową, inwestycja powinna zakończyć się do 31 grudnia br. Jej koszt, wg. przetargu powinien zamknąć się w kwotach 3 592 101,84 zł (Strabag), 1 659 270 zł (Amel).

Źródło: UM Sopot

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.