edroga116W wakacje zdecydowanie więcej autokarów z dziećmi jeździ po naszych drogach. Policja uruchomiła punkty kontroli funkcjonujące w całej Polsce. Dodatkowo, stan techniczny autobusów będzie można sprawdzić w niektórych stacjach kontroli pojazdów lub przez Inspekcję Transportu Drogowego.

Przygotowując wyjazd autokarowy dzieci i młodzieży należy kierować się przede wszystkim bezpieczeństwem pasażerów. Ważne jest aby autokar był w nienagannym stanie technicznym, a firma oferująca swoje usługi cieszyła się jak najlepszą opinią.
Pojazd bardzo wyeksploatowany, z bardzo dużym przebiegiem, nawet jeśli jest przygotowany do drogi, stwarza ryzyko awarii i komplikacji w czasie podróży.
Informacje świadczące o stanie technicznym pojazdu możemy uzyskać prosząc o okazanie badania technicznego.
Jeśli nauczyciel lub rodzic na miejscu zbiórki ma podejrzenia dotyczące niesprawności autokaru, bądź zachowanie kierowcy wskazuje, że może on znajdować się pod wpływem alkoholu, nie powinien zgadzać się na wyjazd. Należy wówczas zadzwonić na Policję, która zweryfikuje podejrzenia.
Potrzebę sprawdzenia autokaru organizatorzy wyjazdu mogą zgłosić z wyprzedzeniem Policji.
W umowie wynajmu autokaru można zawrzeć klauzulę, aby autokar przez wyjazdem był poddany badaniom technicznym na stacji kontroli.
Jeżeli przewoźnik nie chce zgodzić się na kontrolę pojazdu i kierowcy to znak, że obawia się ujawnienia nieprawidłowości.
Środki ostrożności związane ze stanem technicznym autokaru muszą być zachowane niezależnie od długości trasy.

Działania kontrolne Policji uzupełnione zostaną aktywną działalnością informacyjno – edukacyjną – policjanci będą uczestniczyć w spotkaniach z wypoczywającymi dziećmi na koloniach oraz na licznych piknikach, okolicznościowych imprezach profilaktycznych, wydarzeniach promujących bezpieczeństwo.

Autokar możemy także sprawdzić także we własnym zakresie na stronie: bezpiecznyautobus.gov.pl oraz na stronie historiapojazdu.gov.pl.

Usługa „bezpieczny autobus” wyświetla informacje gromadzone od momentu pierwszej rejestracji autobusu w Polsce. Pozwala sprawdzić m.in.:
- czy pojazd posiada ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz ważne obowiązkowe badanie techniczne (wraz z informacją kiedy powinno się odbyć kolejne badanie),
- stan licznika odnotowany podczas ostatniego badania technicznego (uwaga: system gromadzi informacje o stanie licznika począwszy od 2014 roku),
- dane techniczne, takie jak liczba miejsc czy masa pojazdu,
- czy pojazd jest oznaczony obecnie w bazie jako wyrejestrowany lub kradziony.

Źródło: BRD KGP / ig

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.