contentmap_plugin

edroga964Spółka Miejska Infrastruktura rozstrzygnęła przetarg na realizację parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” przy pętli tramwajowej Kurdwanów. Za przygotowanie projektu, uzyskanie pozwolenia na budowę i samą realizację parkingu odpowiadać będzie krakowska firma Rejon Utrzymania i Budowy Dróg sp. z o.o., która za wykonanie zadania otrzyma kwotę nieco ponad 3,7 mln zł brutto.

– Zwycięska firma będzie miała 300 dni na realizację projektu licząc od momentu podpisania umowy. Oznacza to, że kierowcy będą mogli skorzystać z parkingu latem przyszłego roku – informuje Piotr Kącki, prezes Miejskiej Infrastruktury.

Parking P+R „Kurdwanów” będzie zlokalizowany na działce gminnej pod estakadą pętli tramwajowej. Wjazd na parking planowany jest z ulicy Halszki. W ramach inwestycji powstanie 172 miejsc. Z parkingu za darmo będą z nich korzystać osoby posiadające bilety komunikacji miejskiej. Z kolei osoby, które takich biletów nie posiadają, będą płaciły za postój. Za to na podstawie biletu postojowego będą mogły korzystać z komunikacji miejskiej.

– Nowy parking będzie wyposażony w elementy dynamicznej informacji pasażerskiej. Przy ulicach dojazdowych do parkingów umieszczone zostaną tablice informujące w czasie rzeczywistym o liczbie wolnych miejsc parkingowych – mówi Piotr Kącki. Parkingi będą też miały rozwiązania przyjazne dla rowerzystów. Chodzi o przestrzeń, gdzie będzie można zostawić jednoślady i w dalszą podróż udać się komunikacją publiczną. Aby zapewnić lepszą ochronę, miejsca dla rowerów będą zadaszone, oświetlone, wyposażone w stojaki, a także objęte zostaną monitoringiem wizyjnym.

- Nie zapominamy także o użytkownikach pojazdów elektrycznych. Z myślą o tej grupie zapewnione zostaną punkty ładowania pojazdów elektrycznych – zaznacza prezes spółki Miejska Infrastruktura.

Wkrótce zapadnie też decyzja w sprawie wykonawcy parkingu P+R „Bieżanów”. Ponieważ najniższa oferta przekracza przewidzianą na ten cel kwotę, przetarg zostanie rozstrzygnięty po zabezpieczeniu środków.

Z kolei w przypadku parkingu P+R Mały Płaszów podpisana została umowa z wykonawcą dokumentacji, na którą składa się opracowanie wielobranżowej koncepcji, uzyskanie wszelkich uzgodnień branżowych, uzyskanie decyzji środowiskowej i decyzji ULICP, a także opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w związku z nową lokalizacją. Zaraz po uzyskaniu wspomnianych dokumentów, spółka Miejska Infrastruktura ogłosi przetarg na budowę tego parkingu w trybie „zaprojektuj i zbuduj".

Przygotowywana jest też budowa parkingu P+Rw Bronowicach, pomiędzy torowiskiem tramwajowym, magistralą kolejową a zjazdem z ul. Armii Krajowej do Bronowickiej. Będzie to obiekt wielopoziomowy z terminalem autobusowym, który zintegruje komunikację kolejową, tramwajową, autobusową i samochodową.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.