krakowPodczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Krakowa radni zdecydowali o nowych stawkach za postój samochodów w Strefie Płatnego Parkowania. Opłaty za parkowanie będą pobierane od poniedziałku do soboty.

 

Podstrefy zostały rozróżnione w zależności od zwiększonego zapotrzebowania miejsc parkingowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców ustanowione zostaną nowe podstrefy na terenie Zabłocia i os. Podwawelskiego. Zmiany będą wprowadzane stopniowo:
- od 22 września zaczną obowiązywać podstrefy na Zabłociu i os. Podwawelskim,
- również od 22 września opłaty za SPP będzie trzeba wnosić od poniedziałku do soboty (a nie jak do tego momentu: od poniedziałku do piątku), z tym, że na dotychczasowych zasadach (3 zł za pierwszą godzinę, 3,50 zł za drugą, 4,10 zł za trzecią i 3 zł za każdą kolejną),
- 15 grudnia wejdą w życie nowe stawki we wszystkich podstrefach,
- we wrześniu 2020 r. SPP zostanie poszerzona nieznacznie w rejonie Grzegórzek, Dębnik, Zwierzyńca i Krowodrzy.

Nowe stawki godzinowe wyniosą odpowiednio:
- w podstrefach A – 6 zł za pierwszą i każdą kolejną godzinę parkowania,
- w podstrefach B – 5 zł za pierwszą i każdą kolejną godzinę parkowania,
- w podstrefach C – 4 zł za pierwszą i każdą kolejną godzinę parkowania.

Z kolei abonamenty przedstawiają się następująco:
- w podstrefach A – 500 zł,
- w podstrefach B – 400 zł,
- w podstrefach C – 300 zł,
- obowiązujący w strefach A, B i C – 750 zł.

Abonamenty mieszkańców pozostaną bez zmian – 10 zł miesięcznie. Natomiast kara za nieuiszczenie opłaty wyniesie 150 zł. Opłaty będą pobierane od poniedziałku do soboty w godz. 10.00-20.00, z wyjątkiem świąt: poniedziałku wielkanocnego, 1 listopada oraz 24-26 grudnia.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.