contentmap_plugin

edroga12710 sierpnia otwarte zostały oferty w przetargu na budowę tuneli i dwóch stacji: Wola Park oraz Powstańców Śląskich. To fragment pomiędzy obecnie budowanym odcinkiem, a końcówką II linii metra na Bemowie.

 

Na wykonanie tego zadania miasto zabezpieczyło ponad miliard zł brutto. W postępowaniu złożono 1 ofertę, na kwotę ok. 960 mln zł.

Ofertę złożyło konsorcjum firm Gülermak Agir Sanayi Inşaat ve Taahhüt A.S., Astaldi S.p.A. i Gülermak Sp. z o.o.

Wśród kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty znajdują się:
• cena - 60%,
• skrócenie czasu wykonania – 8%,
• przedłużenie okresu rękojmi – 32%.

To najkrótszy z planowanych odcinków rozbudowywanej II linii metra. W ramach kontraktu wybudowanych zostanie ponad 2,5 kilometra tuneli i prawie 300 tysięcy metrów sześciennych podziemnej kubatury. Powstaną również dwie stacje roboczo nazywane Wola Park (C05) oraz Powstańców Śląskich (C04). Pierwsza z tych stacji powstanie pod ul. Górczewską w rejonie Białowieskiej; druga również pod ul. Górczewską – po wschodniej stronie Powstańców Śląskich. Za stacją przewidziano komorę torów odstawczych. Po wprowadzonych korektach – wyjścia ze stacji mają prowadzić do wszystkich narożników skrzyżowania, a także na przystanki tramwajowe.

Cała druga linia metra będzie gotowa przed 2023 rokiem – wszystkie odcinki rozbudowywanej linii M2 są w budowie lub toczą się postępowania przetargowe na wybór wykonawcy. Trwa budowa odcinka z trzema stacjami na Pradze-Północ i Targówku – to ok. 3,12 kilometra trasy, a w kierunku zachodnim, z Ronda Daszyńskiego powstaje ok. 3,4 kilometra podziemnej kolei również z trzema stacjami. Obydwie budowy zakończą się w 2019 r. Metro Warszawskie wybrało także wykonawcę projektu i budowę ostatniego odcinka drugiej linii metra na zachodzie stolicy – na Bemowie, od planowanej stacji Powstańców Śląskich do stacji Techniczno-Postojowej Mory. To ok. 4 kilometrów trasy. Na wszystkie prace wykonawca będzie miał 48 miesięcy od dnia podpisania umowy. Otwarte zostały także oferty w przetargu na wykonawcę ostatniego odcinka metra w prawobrzeżnej Warszawie, na Targówku – ok. 4 kilometrów trasy, trzech stacji i hali torów odstawczych. Wykonawca będzie miał na to 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

Centralny odcinek linii M2, czyli siedem stacji pomiędzy Wolą a Pragą-Północ, działa od 8 marca 2015 r. Dziennie przewozi ok. 150 tys. pasażerów.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.