chodniki 2020Proste chodniki to jedna z kluczowych spraw, którą zgłaszają mieszkańcy. Dlatego w tym roku w Łodzi wyremontowanych zostanie kolejne kilkadziesiąt kilometrów chodników.

 

- Równe, nowe chodniki to podstawa każdej inwestycji, aby piesze trakty były wygodne dla mieszkańców i ułatwiały poruszanie się po mieście osobom niepełnosprawnym, czy osobom z wózkiem – wyjaśnia Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich. - Dlatego przy każdej inwestycji dbamy o pieszych i w ciągu roku realizujemy również budowę nowych i przebudowę już istniejących chodników. Chodniki powstają na każdej prowadzonej inwestycji oraz realizujemy w ciągu roku kilka zadań dedykowanych tylko pieszym.

W tym roku wybudowanych zostanie 34 km chodników w ponad 30 lokalizacjach. Będzie to łącznie ok. 85 tys. m2 powierzchni dla pieszych, na które zostanie wykorzystane ok. 1 mln płytek chodnikowych.

Proste chodniki powstaną w tym roku w ramach Rewitalizacji Obszarowej na ul. Próchnika i Rewolucji 1905 r., oraz na ul. Kilińskiego, Sienkiewicza i Wschodniej. W ramach dużych inwestycji drogowych, piesi zyskają nowe trakty na ul. Traktorowej, Obywatelskiej, Mierzejowej czy Rokicińskiej. Ponadto nowe chodniki pojawią się na osiedlach na ul. Zapolskiej, Pienistej, Gersona czy Źródłowej.

Przy większości inwestycji chodniki wykonane będą w standardzie trójpodziału z opaskami z kostki kamiennej i środkowej części wykonanej z kostki granitowej 25x25 cm. Ponadto wykonując nowe chodniki zapewniamy wszelkie ułatwienia dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonym poruszaniu się, oraz osób z wózkami. Dojścia do przejść dla pieszych są pochylone, a chodniki wyposażone w płytki wskaźnikowe dla niewidomych. Również opaska z kamienia oprócz aspektu wizualnego, ma znaczenie dla osób niewidomych, gdyż swoją fakturą informuje taką osobę, że jest bliżej krawędzi chodnika.

Źródło: UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.