LDZ buduje ul Tomaszowska 1Drogowcy układają asfalt i za tydzień będzie można jeździć po nowym rondzie u zbiegu ul. Tomaszowskiej i Jędrzejowskiej w Łodzi.

 

- U zbiegu ul. Tomaszowskiej i Jędrzejowskiej budowane jest rondo, które ułatwi przejazd mieszkańcom po Tomaszowskiej i pozwoli na obsługę terenów przemysłowych przy ul. Jędrzejowskiej. Na ukończeniu jest połowa ronda, oraz jedna jezdnia Tomaszowskiej i zachodnia część ul. Jędrzejowskiej. W najbliższych dniach układany będzie asfalt i za tydzień ruch zostanie przeniesiony na nowe rondo – zapowiada Marcin Sośnierz z Zarządu Inwestycji Miejskich. - To pozwoli na przystąpienie do prac przy drugiej połowie skrzyżowania. W całości po nowym rondzie pojedziemy po wakacjach.

LDZ buduje ul Tomaszowska 2LDZ buduje ul Tomaszowska 3LDZ buduje ul Tomaszowska 4

 

 

 

 

 

 

Budowa ronda to jedno z zadań obejmujących przebudowę drogi od ronda Zakrzewskiego do ul. Jędrzejowskiej, oraz budowę kanalizacji i kanału sanitarnego, który przyłączy mieszkańców do infrastruktury podziemnej i pozwoli na odwodnienie, oraz zapewnienie w media terenów inwestycyjnych. Dodatkowo dzięki budowie ronda turbinowego, będzie możliwa obsługa Jędrzejowa Przemysłowego i łatwiejsze wyprowadzenie pojazdów ciężarowych z Wiskitna, aby kierowały się bezpośrednio do autostrady A1.

Źródło: UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.