lublin pixabayZadbana i estetyczna przestrzeń publiczna jest wizytówką miasta, w której chętnie przebywają zarówno przedsiębiorcy i mieszkańcy, a także turyści. Lublin jest drugim miastem w Polsce, które opracowało Księgę Standardów mającą na celu systemowe uporządkowanie przestrzeni publicznej w ścisłym centrum miasta.

 

Lubelska Księga Standardów zawiera wytyczne, wskazówki oraz dobre przykłady porządkujące wizualnie przestrzennie deptaka na Krakowskim Przedmieściu, częściowo placu Króla Władysława Łokietka oraz placu Litewskim. W szczegółach odnosi się do kształtowania ładu przestrzennego. Zawiera mapy obszaru, na których opracowano wszystkie elementy użytkowe. Zostały w niej opisane wytyczne odnoszące się do sezonowych ogródków gastronomicznych, mobilnych punktów czy stoisk festiwalowych.

Księga zawiera nie tylko inspiracje, ale przede wszystkim wytyczne oraz procedury, które należy spełnić. Celem powstania tej publikacji jest stworzenie poradnika, który pomoże przedsiębiorcom prowadzącym swoje firmy w centrum, na stworzenie spójnego i harmonijnego wyglądu. Jako pierwsze miasto w Polsce Lublin chce objąć standaryzacją całe śródmieście.

– Każdy przechodzień, zwłaszcza ten przyjezdny, zwiedzając miasto i podziwiając tutejszą architekturę, przygląda się także fasadom lokali użytkowych i mieszkań. Ich wygląd, razem z pozostałymi wrażeniami odniesionymi podczas pobytu, wpływa na końcowy obraz miasta. Dlatego tak ważne jest stworzenie spójnego wizerunku pierzei ulic, aby malowały się one w pamięci oglądającego, jako piękna i unikatowa kompozycja warta ponownego zobaczenia – mówi Marek Poznański, menadżer Śródmieścia.

Lubelska Księga Standardów opisuje również sposób kształtowania ładu kompozycyjnego elewacji budynków, ułożenie elementów reklamowych i witryn. Znajdują się w niej m. in. wytyczne dotyczące mebli znajdujących się w ogródkach kawiarnianych, wyglądu wygrodzeń, parasoli lub markiz, podestów, oświetlenia czy roślinności. Wskazówki dotyczą także rozmiarów czy kolorystyki szyldów, kasetonów, neonów oraz liter przestrzennych łącznie ze wskazaniem materiałów, z jakich powinny być wykonane oraz wyglądu gablot. W Księdze Standardów ujęte są również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych i inne możliwe rozwiązania. Przedsiębiorcy znajdą w niej także informacje dotyczące koniecznych procedur urzędowych, wypełniania wniosków, uproszczonego schematu postępowania w celu uzyskania koniecznych zezwoleń, czy informacji dotyczących dzierżawy.

Źródło: UM Lublin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.