lublin miastoLublin po raz kolejny został doceniony za zrównoważony rozwój. Miasto uzyskało pierwszy certyfikat Smart City wydany przez Polski Komitet Normalizacyjny. Certyfikat wskazuje, że Lublin spełnia standardy wskazane dla polskich miast na najwyższym poziomie. Do tej pory certyfikat otrzymały Gdynia, Gdańsk i Kielce.

 

Opublikowana w maju 2014 r. przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną w Genewie tzw. Norma PN-ISO 37120 ma za zadanie wspierać miasta w efektywnym zarządzaniu rozwojem. Zdefiniowanych jest 100 wskaźników określających rożne aspekty funkcjonowania miasta w 17 kategoriach takich jak m. in. gospodarka, edukacja, środowisko, finanse, zdrowie, bezpieczeństwo, transport, rekreacja czy energetyka.

– Od lat wdrażamy działania, aby Lublin stał się miastem inteligentnym, przez to bardziej atrakcyjnym dla inwestorów. Zależy nam także, by był przestrzenią przyjazną i odpowiadającą potrzebom mieszkańców. Przyznany nam certyfikat na zgodność z normą inteligentnych miast zwiększa naszą wiarygodność na rynkach finansowych, jest magnesem dla inwestorów i może mieć znaczenie w staraniach o fundusze europejskie. – powiedział Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Lublin zdobył certyfikat za zgodność metod pomiaru z Polską Normą PN-ISO 37120 dla aż 96 ze 100 wskaźników. Było to możliwe dzięki trwającym kilka miesięcy pracom, które rozpoczęły się od dokładnej analizy metodyki opisanej w normie oraz określeniu źródeł danych do przeprowadzenia niezbędnych obliczeń. Ten etap, który zakończył się stworzeniem raportu zrównoważonego rozwoju, podlegał też ocenie PKN.

– Uzyskanie certyfikatu miasta inteligentnego wspomaga stymulowanie zrównoważonego rozwoju miasta lub innej jednostki terytorialnej i lepsze planowanie strategiczne. Certyfikat jest potwierdzeniem, że dokonywana wg normy samoocena władz lokalnych jest prawidłowa. Korzyści zyskują i obywatele, i władze samorządowe. A to jest sedno koncepcji Smart City. Już dziś warto wdrażać inteligentne rozwiązania, aby stała się ona koncepcją miast, w których żyjemy. Lublin dziś dołączył do grona Smart City, serdecznie gratulujemy – powiedział Tomasz Schweitzer, prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Polska Norma PN-ISO 37120, dzięki spójnym wskaźnikom, ma pomagać miastom w zarządzaniu, podejmowaniu decyzji o rozwoju w zakresie usług miejskich oraz jakości życia mieszkańców.

Źródło: UM Lublin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.