park 6092 960 720Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty obejmujące m.in. rewitalizację centrum osady fabrycznej, modernizację budynku użyteczności publicznej oraz budowę parkingów „Parkuj i Jedź” otrzymają łącznie ponad 18 mln zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 i budżetu państwa.

 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum Żyrardowa

Już niebawem miasto otrzyma blisko 6 mln zł wsparcia unijnego na przebudowanie i zagospodarowanie centrum miasta. Nowa nawierzchnia, chodniki i ciągi pieszo-rowerowe pojawią się na ul. Nowy Świat. Znajdziemy tu wkrótce latarnie typu LED, stojaki na rowery, ławki oraz kosze na śmieci. Na obszarze sięgającym od rzeki Pisia do rewitalizowanej ulicy Nowy Świat powstanie zielona ogólnodostępna przestrzeń publiczna ze ścieżką pieszo-rowerową, spacerowymi alejkami, siłownią plenerową oraz ławkami, monitoringiem i oświetleniem. Ozdobą będą nowe drzewa, krzewy, trawy oraz byliny. Miejsce będzie pełniło funkcję widokowo-wypoczynkową. Remont przejdzie też zabytkowa biblioteka fabryczna. Budynek będzie zaadaptowany na potrzeby kulturalno-edukacyjne. Wokół obiektu powstaną ciągi piesze i pieszo-jezdne, miejsca parkingowe i oświetlenie.

Kierowco i rowerzysto – zaparkuj wygodnie w Żyrardowie

Ponad 2,5 mln zł z funduszy unijnych przeznaczone będzie na budowę dwóch parkingów „Parkuj i Jedź”. Powstaną w pobliżu stacji kolejowej i dworca autobusowego przy pl. Piłsudskiego – 47 miejsc dla samochodów, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych oraz 20 dla rowerów, przy ul. Kolejowej – 122 miejsc dla samochodów, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych oraz 20 dla rowerów. Łącznie w mieście dla mieszkańców udostępnionych będzie 169 nowych miejsc parkingowych. Pojawi się też system monitoringu oraz oświetlenie uliczne wraz z przyłączeniami.

Realizacja projektu przyczyni się do redukcji niskiej emisji i natężenia hałasu, ograniczy ruch samochodów prywatnych i zachęci do korzystania z transportu publicznego.

„Parkuj i jedź” w Nowym Dworze Mazowieckim

W przyszłym roku, dzięki ponad 6 mln zł wsparcia unijnego, w Nowym Dworze Mazowieckim powstaną dwa parkingi „Parkuj i Jedź” w bezpośrednim sąsiedztwie peronów, w miejscach aktualnie funkcjonujących „dzikich” parkingów. Zlokalizowane będą przy największych punktach przesiadkowych – przy stacjach kolejowych „Modlin” oraz „Nowy Dwór Mazowiecki”. Mieszkańcy zyskają w sumie 393 miejsca postojowe, w tym 22 dla osób niepełnosprawnych oraz około 80 zadaszonych stanowisk „Bike&Ride. Dzięki realizacji projektu poprawi się mobilność miejska oraz stan środowiska w Nowym Dworze Mazowieckim i w okolicznych gminach.

– Główną ideą powstania parkingów jest ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miast. Dużo samochodów wjeżdża do centrum, ulice są zakorkowane i głośne. Inwestując w projekt chcemy zachęcać do pozostawienia samochodu w bezpiecznym i monitorowanym miejscu i kontynuowania podróży środkami transportu publicznego. Ograniczając ruch samochodów prywatnych mamy wpływ na poprawę jakości powietrza w obydwu miastach – zaznaczyła członek zarządu Elżbieta Lanc.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.