BO KatowiceTrwają przygotowania do prezentacji ostatecznych list projektów zgłoszonych w tym roku do realizacji w ramach budżetów obywatelskich. W Krakowie głosowanie na zadania dzielnicowe i ogólnomiejskie odbędzie się już w czerwcu. W Bydgoszczy, Lublinie i Katowicach mieszkańcy wybiorą projekty jesienią.

KRAKÓW

Znane są już wyniki weryfikacji formalno-prawnej projektów zgłoszonych w IV edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. Pozytywnie przeszły ją 204 projekty dzielnicowe i 102 ogólnomiejskie. Ostateczną listę projektów poddanych pod głosowanie poznamy 12 czerwca.

31 marca zakończył się nabór propozycji zadań – mieszkańcy złożyli w tym roku 587 projektów, w tym 235 ogólnomiejskich i 352 dzielnicowych. Następnie wszystkie wnioski zostały poddane weryfikacji formalnej i prawnej, która trwała do 31 maja.

Urzędnicy sprawdzali, czy formularze zostały poprawnie wypełnione, czy są kompletne, czy dołączono do nich listy poparcia. Weryfikowali, czy wnioski są zgodne z zapisami regulaminu budżetu obywatelskiego, a więc m.in. czy proponowane zadanie mieści się w katalogu zadań własnych gminy lub powiatu, czy spełnia kryterium ogólnodostępności i czy jego koszt mieści się w określonych limitach finansowych.

Na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskim w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa przeznaczono kwotę 10 mln zł. Minimalny koszt propozycji zadania o charakterze ogólnomiejskim wynosi 25 tys. zł, zaś maksymalny nie może być wyższy niż 3 mln zł. Minimalny koszt propozycji zadania o charakterze dzielnicowym wynosi 2,5 tys. zł, a maksymalny równowartość 80% lub 60% całej kwoty.

BYDGOSZCZ

W tegorocznej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy zgłosili blisko 500 projektów, ale dopiero jesienią odbędzie się głosowanie. Wtedy bydgoszczanie zadecydują, które ze zgłoszonych propozycji doczekają się realizacji.  

Oprócz wielu projektów związanych z wymianą chodników, oświetlenia, budową parkingów na osiedlach i siłowni plenerowych, a także wybiegów dla psów (m. in. w Fordonie i na Wyżynach) i placów zabaw (m.in. na Kapuściskach i Błoniu), znalazły się też oryginalne propozycje. Wśród nich m. in. rewitalizacja cmentarza ewangelickiego na Glinkach Rupienicy, budowa pola namiotowego wraz z wypożyczalnią sprzętu wodnego na Okolu, punktu widokowego przy schodach na Szwederowie czy też stworzenie  Sadu Komunalnego w parku przy Starym Kanale na wysokości pętli Wilczak. Z kolei mieszkańcy Fordonu zaproponowali dodanie do każdego przystanku Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego tandemu, który zdaniem wnioskodawcy byłby dobrym rozwiązaniem dla osób niepełnosprawnych lub niewidomych, którzy chcieliby z pomocą partnera korzystać z sieci BRA.

Mieszkańcy Śródmieścia złożyli ciekawy projekt związany z montażem inteligentnych ławek solarnych na Starym Rynku – działałby jak hot spot, co pozwoliłoby korzystać z darmowego łącza internetowego. Ławki posiadały wejścia USB, dzięki czemu naładowanie telefonu byłoby możliwe.

Nowością w tegorocznej edycji BBO jest głosowanie do kwoty przeznaczonej na osiedle (wcześniej możliwe było głosowanie tylko na jeden wybrany projekt). Wydłużono także czas na składanie projektów (ponad miesiąc, a nie niecałe trzy tygodnie).

Wnioskodawcy mogli także składać nieograniczoną liczbę projektów, w poprzednich latach tylko jedną.

Wprowadzono także ułatwienia dla osób składających projekty, w tym mapę z zaznaczonymi nieruchomościami należącymi do miasta, pokazującą odległości dla pieszych od placów zabaw, obiektów sportu i rekreacji, a także miejsc zielonych.

Odbyły się także spotkania informacyjne dla autorów projektów, w ramach których przeprowadzono 7 warsztatów i 10-godzinny maraton pisania wniosków.

Głosowanie odbędzie w się w październiku, a do 30 listopada znane będą projekty skierowane do realizacji.

LUBLIN

Zakończył się też nabór projektów w przyszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego w Lublinie. Mieszkańcy i mieszkanki miasta tylko drogą elektroniczną zgłosili 144 projekty: 94 małe i 50 dużych. Dopiero na przełomie czerwca i lipca znana będzie ostateczna lista projektów, które zostaną poddane pod głosowanie.

Tegoroczna edycja Budżetu Obywatelskiego różni się znacznie od pozostałych. Podobnie jak w ubiegłym roku mieszkańcy Lublina zdecydują na co zostanie wydane 15 milionów złotych: 9 mln na projekty małe i 6 mln na duże. Zmieniły się natomiast zakresy cenowe zgłaszanych propozycji. Projekty małe muszą zawierać się w granicach 25 tys. – 300 tys. zł, duże zaś 301 tys. – 1,2 mln zł. Te ostatnie mogą mieć wyłącznie charakter infrastrukturalny (budowa, przebudowa).

Tegoroczną nowością jest także zagwarantowanie kwoty 150 tys. zł dla każdej z dzielnic. Jeżeli w wyniku głosowania w danej dzielnicy nie wygra żaden projekt, do realizacji zostanie skierowany właśnie wniosek opiewający na maksymalnie 150 tys. zł, pod warunkiem, że taki zostanie zgłoszony.

Głosowanie na projekty rozpocznie się 25 września 2017 r. i potrwa do 10 października 2017 roku. Głosować będzie można na jeden projekt mały i jeden projekt duży.

KATOWICE

Do 12 maja trwał nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego Katowice 2018. Ostatecznie wpłynęło 350 projektów, w tym 35 ogólnomiejskich.

- Katowicki budżet obywatelski staje się coraz bardziej popularny wśród mieszkańców. Frekwencja zwiększa się z roku na rok, w tym roku złożono aż 350 wniosków. Cieszę się, że Katowiczanie chętnie korzystają z budżetu obywatelskiego, który jest świetnym narzędziem do wprowadzania realnych zmian w swoim otoczeniu – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Podobnie jak w latach ubiegłych zgłoszone w tym roku projekty dotyczą szerokiego spektrum dziedzin:
• Sport i rekreacja – np. stacje wypożyczania roweru miejskieg, ścieżki rowerowe, samoobsługowe serwisy rowerowe, boiska wielofunkcyjne, Podleska Olimpiada Sportowa.
• Bezpieczeństwo – np. monitoring, zakup sprzętu ratowniczego dla OSP, zajęcia z samoobrony dla osób powyżej 50 roku życia w MDK Południe w Kostuchnie.
• Zwierzęta – np. tabliczki przypominające o potrzebie sprzątania po swoich czworonogach,  „Kaczkomaty” na Dolinie Trzech Stawów, wybiegi dla psów, domki dla kotów wolnożyjących.
• Edukacja – np. Ogród możliwości, czyli budowa ogrodu sensorycznego do terapii, rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnościami oraz integracji społecznej dzielnicy Ligota-Panewniki, kreatywne strefy gier i zabaw, warsztaty eko-plastyczne dla przedszkolaków,  międzypokoleniowe warsztaty eko-kreatywne w Piotrowicach-Ochojcu i Kostuchnie.
• Zieleń/estetyka – np. dodatkowe nasadzenia, rewitalizacja istniejącej zieleni miejskiej, świąteczne iluminacje, zazielenienie bulwarów Rawy.
• Kultura – np. koncerty i festyny: Muzyka marzeń w Parku Zadole, cykl imprez plenerowych na Osiedlu Witosa, wieczory muzyczne na Tysiącleciu, spotkania autorskie w filiach MBP i MDK, Murckowski Przegląd Zespołów Muzycznych.
• Infrastruktura drogowa – np. remonty dróg i chodników, wymiana oświetlenia ulicznego, doświetlenie przejść dla pieszych, rozbudowa układów miejsc postojowych i parkingów w dzielnicach.

Do nowości zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego należą m. in.: „Koperta życia” – akcja skierowana do seniorów, osób niepełnosprawnych i samotnych Osiedla Tysiąclecia, Szopienickie Trio Olimpijskie - mural upamiętniający szopienickich olimpijczyków.

Ponadto pojawiły się duże i ciekawe inwestycje w ramach projektów ogólnomiejskich, m.in.: miasteczko ruchu drogowego dla dzieci w Dolinie Trzech Stawów, kolejka Balkan – łącząca zabytki techniki, rozbudowa Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej przy Stawie Morawa, czy budowa Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy – „Tor Katowice” w Nikiszowcu.

O realizację powalczą również te projekty, które w poprzednich edycjach uzyskały spore poparcie w głosowaniach mieszkańców, ale nie wystarczyło dostępnych środków na ich realizację. Są wśród nich m.in.: Deptak Niebieskie Bloki, Zielona Warszawska oraz bezpieczne połączenie Burowca i Dąbrówki Małej.

Do rozdysponowania w tegorocznej edycji BO jest ponad 24,5 mln zł, a wartość wszystkich zgłoszonych projektów przekracza 71,5 mln zł. Natomiast wartość 35 projektów ogólnomiejskich wynosi ponad 21 mln zł, przy czym dostępna pula środków w tej kategorii to 3,1 mln zł.

- Obecnie trwa weryfikacja formalna zadań, która powinna zakończyć się do 9 czerwca. Należy zweryfikować każdy wniosek w następujących kwestiach: czy wniosek wpłynął w terminie, na określonym formularzu i w dopuszczalnej formie, czy do wniosku została dołączona kompletna lista poparcia oraz (jeśli to konieczne) oświadczenie wspólnoty, spółdzielni mieszkaniowej lub KTBS, czy wiek wnioskodawcy i adres jego zameldowania umożliwia zgłoszenie zadania, czy szacunkowy koszt projektu nie przekracza puli dostępnych środków – poinformowała Ewa Biskupska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Katowice.

Następnie wnioski, które spełnią powyższe warunki zostaną przekazane do odpowiednich wydziałów Urzędu Miasta Katowice oraz miejskich jednostek organizacyjnych w celu dokonania weryfikacji merytorycznej. Etap ten potrwa do 23 sierpnia. Lista wniosków pozytywnie zweryfikowanych i poddanych pod głosowanie zostanie ogłoszona 24 sierpnia. O tym na co przeznaczyć ponad 24,5 miliona zł w ramach Budżetu Obywatelskiego Katowice 2018, mieszkańcy zadecydują w głosowaniu od 11 do 24 września.

IH
(na podstawie informacji z urzędów miast Krakowa, Bydgoszczy, Lublina i Katowic)

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.