Wraz z rozkwitem globalnej gospodarki i otwarciem granic UE nastąpiła zwiększona wymiana handlowa i wzrosła dystrybucja towarów. Poskutkowało to znacznym wzmożeniem ruchu i wzrostem zanieczyszczeń powietrza w miastach. W ramach, finansowanego z unijnych środków (7 Program Ramowy), projektu „Smart urban freight solutions” (SMARTFUSION) prowadzone są prace nad redukcją zwiększonego poziomu zanieczyszczenia i ruchu.

 

Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.* Przyjęcie tej formuły służy wzmocnieniu sektora pojazdów elektrycznych, pobudzając przemysł motoryzacyjny w czasach kryzysu gospodarczego. Poza badaniami prowadzone są prace nad usprawnieniem obecnych strategii rozwoju miejskiego transportu towarowego w uczestniczących w projekcie trzech europejskich rejonach: w Berlinie w Niemczech, Lombardii we Włoszech i w Newcastle w Wielkiej Brytanii. Efektem projektu mają być rozwiązania inteligentnych, hybrydowych, elektrycznych systemów napędowych, a także system pomiarowy z napędem akumulatorowym oraz nowoczesne systemy komunikacji i planowania dostaw towarów.

Doświadczenia zdobywane w partnerskich regionach projektu pobudzą wprowadzanie nowych, zrównoważonych technologii. Zalicza się do nich m.in. oprogramowanie do planowania trasy, które komunikuje się z pojazdami. W efekcie projektu powstanie również narzędzie rozwoju inteligentnego transportu towarów przeznaczone dla decydentów odpowiedzialnych za polityki transportowe w miastach. Ponadto wzbogaceniu wiedzy posłuży porównanie konwencjonalnych i „czystych” pojazdów. Badanie porównawcze polega na zebraniu danych z jazdy obu rodzajów pojazdów na tych samych trasach.

W projekcie SMARTFUSION stworzono już system monitoringu i oceny wyzwań, dzięki któremu będzie porównana obecnie istniejąca sytuacja z tą oczekiwaną i zakładaną do uzyskania w przyszłości. To wyznaczy kolejne kroki w podejmowaniu konkretnych inicjatyw.

W tej chwili prace projektu skupiają się na tworzeniu rozwiązań w zakresie technologii niskoemisyjnych, „zielonych” schematów komunikacji i planowania, logistyki miejskiej i polityk transportowych we współpracujących regionach. Systemy i strategie, w tym pojazdy elektryczne i/lub hybrydowe, są już gotowe do testów.

Równolegle powstała nowa koncepcja hybrydowych ciężarówek, podobna do rozwiązań zastosowanych w hybrydowych autobusach. Pomysł ten wymaga jednak przeprowadzenia testów potwierdzających wykonalność koncepcji. Z tym rozwiązaniem wiązane są nadzieje na to, że ciężarówki staną się bardziej przyjazne środowisku. Ukończenie fazy testowej wszystkich koncepcji i systemów może stanowić początek zmian w podejściu UE do kwestii transportu towarowego.

Źródło: Unia Europejska [2014], CORDIS

*Partnerzy projektu: Berlin Senate Department for Urban Development, Centro RIcerche Fiat, Clipper Logistics Group, Gruppo Clas, IRU Projects, Newcastle City Council, NewRail, Office Depot International (UK), PANTEIA - Transport Research and Training, POLIS – Promotion of Operational Links with Integrated Services, PTV - Planning Transport Verkehr AG, Regione Lombardia - Directorate General for Trade, Tourism and Services, University of Westminster, Volvo Technology AB. 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.