edroga234Dzięki dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego i budżetu państwa Miasto Suwałki zrealizuje projekt polegający m.in. na zakupie niskoemisyjnych autobusów oraz budowie stacji rowerowych.

 

- Jest to rekordowa dotacja. Nie było jeszcze w Suwałkach takiej inwestycji, która byłaby w tak wydatny sposób wspierana - podkreślił Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. - Już ogłosiliśmy przetargi na dostawę 15 autobusów. Mam nadzieję, że wszystko rozstrzygnie się jeszcze w tym roku i w przyszłym będziemy mogli korzystać z nowych środków transportu publicznego - dodał.

- Pojawiały się głosy, że w Zarządzie Województwa Podlaskiego nie ma przedstawiciela Suwałk i to się odbije na tym mieście. Jak widać jest zupełnie odwrotnie. Jest to dla nas bardzo ważny region, więc staramy się o niego dbać. Dzisiaj przekazujemy prawie 26 mln zł, więc mam nadzieję że już niedługo spotkamy się w Suwałkach, aby przejechać się nowymi autobusami i rowerami - zaznaczył marszałek Artur Kosicki.

Wicemarszałek Marek Olbryś również podkreślał ważność projektów zmniejszających zanieczyszczenie powietrza, także w innych miasta województwa podlaskiego. - Chciałbym widzieć Łomżę i Bielsk Podlaski w tym projekcie, gdyż wtedy obejmie on całe województwo. Dobrze by było gdyby wszystkie większe miasta skorzystały z takich dotacji. Wyjdzie to mieszkańcom naszego regionu na zdrowie.

Z kolei Paweł Wnukowski, radny wojewódzki i przewodniczący sejmikowej komisji zajmującej się infrastrukturą zaznaczył, że przekazanie tak dużej kwoty Suwałkom jest praktycznym wyrazem realizacji polityki zrównoważonego rozwoju.

Realizacja projektu rozpoczęła się 30 września tego roku i zakończy się w sierpniu 2021 roku. W jego ramach zostanie zakupionych 15 niskoemisyjnych autobusów CNG, zostanie też wdrożony miejski system rowerowy, który obejmie wybudowanie 12 stacji z terminalami i kupno 120 rowerów (w tym elektrycznych i tandemów). Ponadto, miasto przebuduje i rozbuduje wybrane ulice: Daszyńskiego, Leśną (wraz z połączeniem ul. Raczkowskiej i przebudową skrzyżowania ul. Leśnej z ul. Raczkowską i Wojczyńskiego), a także wdroży system informacji pasażerskiej (15 szt. monitorów i 2 kompletów tablic informacyjnych do obecnych autobusów i 10 szt. tablic elektronicznych na przystanki).

Projekt przewiduje też przystosowanie warsztatu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach do obsługi autobusów CNG. Oprócz tego będą prowadzone działania informacyjne i edukacyjne związane z promocją przyjaznego środowisku transportu publicznego.

Wszystkie te działania mają przyczynić się do poprawy jakości powietrza w Suwałkach poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń, ograniczenia hałasu oraz poprawy komfortu mieszkańców, korzystających z transportu publicznego.

Wartość całej inwestycji to 29,8 mln zł. Dofinansowanie z RPOWP i budżetu państwa to 25,9 mln zł.

Źródło: UMWP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.