Kokonat2019V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Transportu KOKONAT odbywać się będzie 11-12 kwietnia br. na Politechnice Krakowskiej. Podczas dwudniowych obrad studenci i doktoranci z kilkunastu ośrodków naukowych wymienią się wiedzą i doświadczeniami z szerokiego spektrum zagadnień transportowych.

 

Specjalne sesje poświęcą ruchowi pieszemu i rowerowemu oraz przyjaznej pieszym i rowerzystom przestrzeni publicznej, transportowi kolejowemu, bezpieczeństwu ruchu drogowego i sterowaniu ruchem, infrastrukturze transportowej. W sumie zaplanowano blisko 50 wystąpień referatowych, w tym sesję posterową, na której autorzy przedstawią m.in. nowe pomysły na ul. Warszawską w Krakowie, projekty rewitalizacji krakowskich pętli tramwajowych czy zagospodarowania przestrzennego Miechowa po zmianach w organizacji ruchu w mieście.

Krakowska konferencja jest okazją do integracji studentów i doktorantów kierunków związanych z transportem oraz szerzenia wiedzy z tego zakresu. Młodzi trasportowcy podejmą w swoich prezentacjach tematy z takich m.in. obszarów jak: systemy komunikacyjne, prognozowanie i modelowanie ruchu i podróży, logistyka, infrastruktura drogowa i kolejowa, systemy sterowania ruchem w transporcie, urbanistyka i gospodarka przestrzenna, bezpieczeństwo w ruchu drogowym i kolejowym. Przedstawią i ocenią rozwiązania transportowe z różnych regionów Polski, m.in. miejscowości turystycznych południa i północy kraju, Górnego i Dolnego Śląska, Łodzi, Warszawy, Gdańska, Gdyni, Małopolski czy Podkarpacia. W sesji poświęconej bezpieczeństwu podejmą m.in. analizę nieprawidłowych zachowań użytkowników przejazdów kolejowo-drogowych oraz przekroczeń torów w miejscach niedozwolonych. Rozważając sposoby popularyzacji transportu rowerowego porównają system komunikacji rowerowej w stolicach Polski i Danii. Wśród innych zgłoszonych referatów pojawią się m.in. poświęcone: planowaniu bezpiecznej drogi do szkoły, ocenie efektywności wprowadzania buspasów, nowoczesnym rozwiązaniom z zakresu infrastruktury tramwajowej (na przykładzie Krakowa), wyborowi lokalizacji parkingów Bike&Ride z wykorzystaniem najnowszych narzędzi wspomagania decyzji.

Krakowską Ogólnopolską Konferencję Naukową Transportu „KOKONAT 2019” organizuje Katedra Systemów Transportowych Politechniki Krakowskiej oraz działające przy niej Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych. Komitetowi naukowemu konferencji przewodniczy dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej dr hab. inż. Andrzej Szarata. Patronat nad wydarzeniem objęli: minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, minister szkolnictwa wyższego i nauki Jarosław Gowin, wojewoda małopolski Piotr Ćwik, wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka, prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski i rektor PK prof. Jan Kazior.

Obrady odbywać się będą w pawilonie konferencyjnym „Kotłownia” (ul. Warszawska 24) w czwartek i piątek (11-12 kwietnia br.). Oficjalne otwarcie konferencji w czwartek 11 kwietnia o godz. 9.00.

Patronem medialnym konferencji jest portal edroga.pl.

Więcej na: www.kokonat.knsk.org

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.