DSC0771Więcej pieniędzy niż wcześniej planowano zostanie wydanych w tym roku na likwidację barier architektonicznych. Wystarczy ich na zmiany w ponad trzystu miejscach utrudniających poruszanie się po mieście.

Warszawskie dzielnice nadesłały aż 187 propozycji barier do usunięcia. Było ich tak dużo, że zwiększona została kwota na to przeznaczona – do 1,2 mln zł. Ostateczna lista lokalizacji obejmuje 315 pozycji: 214 na ulicach zarządzanych przez Zarząd Dróg Miejskich i 101 na ulicach dzielnicowych (Śródmieście, Białołęka, Ochota, Rembertów, Mokotów, Ursynów, Wawer).

ZDM planuje m.in. usunąć bariery na Białołęce z ul. Marywilskiej, na Bielanach z ul. Marymonckiej, a na Pradze z ulic Namysłowskiej i Wileńskiej oraz okolic pl. gen. J. Hallera. Śródmieście zapowiada poprawę krawężników m.in. na ulicy Polnej i Jazdów. W tym roku w projekt szczególnie zaangażował się Rembertów - dzielnica usunie bariery np. na ul. Działyńczyków i B. Gembarzewskiego. Mokotów zajmie się przejściami dla pieszych na ul. Ksawerów a Ursynów na ul. ppłk. Z.S. Kiedacza oraz oraz zbuduje pochylnię przy ul. Wiolinowej przy Domu Sztuki.

Lista może ulec zmianom po przeprowadzeniu przez zarządców dróg pozimowej inwentaryzacji pasów drogowych, a także w czasie przygotowywania kosztorysów na potrzeby przeprowadzenia przetargów na wykonawców prac. Wymienione pozycje mogą zostać zastąpione przez inne z listy rezerwowej powstałej z Warszawskiej Mapy Barier oraz zgłoszeń do zarządców drogi. Likwidacje barier to nie są wielkie inwestycje - przebudowa chodnika przy przejściu dla pieszych to wydatek średnio 1,5-4 tys. zł, ale w niczym nie umniejsza to ich znaczenia, bo obniżony krawężnik i montaż pasów ostrzegawczych przed krawędzią jezdni ułatwia poruszanie się niepełnosprawnym, osobom starszym czy rodzicom z wózkami. Wybrano miejsca, gdzie bariery są uciążliwe, ale jednocześnie łatwe i szybkie do likwidacji, tak aby bez konieczności prowadzenia kosztownych prac uzyskać efekt: ułatwienie w poruszaniu się po mieście. To przede wszystkim zbyt wysokie krawężniki, nierówne chodniki, brak pasów ostrzegawczych.   

To trzecia edycja projektu likwidacji barier architektonicznych we współpracy miasta i twórców Warszawskiej Mapy Barier. Rokrocznie Rada Warszawy przeznacza na ten cel 1 mln zł. W 2014 r. za 1 mln zł usunięte zostały bariery w 209 miejscach Warszawy; w 2015 r. za 1,4 mln zł zlikwidowano 211 barier.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.