edroga236190 km ścieżek rowerowych, które powstaną do końca 2016 roku, a docelowo ponad 600 km tras wybudowanych do 2020 roku – to najbliższe plany Województwa Małopolskiego, które powinny ucieszyć wszystkich rowerzystów. Pod względem długości powstających ścieżek rowerowych Małopolska jest niekwestionowanym krajowym liderem.

- Chcemy, aby powstające ścieżki rowerowe stworzyły sieć o wysokim standardzie, wyposażoną w miejsca obsługi rowerzystów. Te kilkaset kilometrów dróg przebiegać będzie przez najbardziej malownicze tereny – mówił marszałek Jacek Krupa.

Do 2020 roku cała sieć ma liczyć ponad 600 km. Zaprojektowano ją tak, aby poszczególne trasy stworzyły spójną sieć obejmującą całe województwo. Ścieżki połączą też ze sobą najważniejsze miasta regionu: Kraków, Tarnów, Oświęcim, Nowy Sącz, Nowy Targ, Olkusz, Chrzanów oraz Zakopane. To ważne także dlatego, że trasy dedykowane są każdemu rowerzyście – bez względu na wiek czy liczbę kilometrów przejechanych na dwóch kółkach. Wzdłuż tras zlokalizowane będą Miejsca Obsługi Rowerzystów wyposażone w odpowiednią infrastrukturę, która umożliwi wygodny odpoczynek. W części MORów zapewniona zostanie baza gastronomiczno-noclegowa, co z kolei pozwoli na nawet kilkudniowe wyprawy.

Część tras przebiegać będzie w bezpośrednim sąsiedztwie największych rzek, inne poprowadzone zostaną przez tereny leśne. Każda z nich zaprowadzi rowerzystów w inny region Małopolski, prezentując jej walory krajoznawcze, przyrodnicze i kulturowe. - Dzięki temu już wkrótce nasz region odwiedzać mogą fani rowerów z całego kraju. Ścieżki mają bowiem służyć rozwojowi masowej turystyki rowerowej w Małopolsce, szczególnie tej wielodniowej – mówi Leszek Zegzda, który w zarządzie województwa odpowiada za turystykę.

Z części ścieżek można już korzystać. Kolejne 190 km gotowych będzie do końca 2016 roku. Wśród nich: dwa odcinki Wiślanej Trasy Rowerowej – 91 km od Drwini do Szczucina i 84 km od Brzeszcz do Skawiny oraz Trasa VeloDunajec o długości 14 km od Ostrowa do Biskupic Radłowskich. Do końca przyszłego roku gotowe powinno być kolejne 170 km tras. Obejmują one odcinki: trasy VeloDunajec od Biskupic Radłowskich do Wietrzychowic o długości 12 km i od Zakopanego do Sromowców Niżnych o długości 68 km. Ponadto, budowana będzie trasa VeloMetropolis (EuroVelo4) o długości 92 km od Woli Batorskiej do m. Jodłówka Wałki. W tym samym czasie powstanie też 7 miejsc obsługi rowerzystów przy Wiślanej Trasie Rowerowej i trasie VeloDunajec. Całą sieć uzupełnią: VeloRudawa i VeloRaba.

Trasy rowerowe sięgać będą aż do granic województwa, umożliwiając ich kontynuację na terenie sąsiadujących regionów. Część z nich zostanie też włączona w europejskie szlaki rowerowe. Zachodnią i wschodnią granicę Małopolski połączy trasa EuroVelo 4, która przebiega przez Francję, Belgię, Niemcy, Czechy, Polskę i Ukrainę, natomiast północ z południem – trasa EuroVelo 11, którą podróżować można przez Norwegię, Finlandię, Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Serbia, Macedonię i Grecję.

Projekt województwa małopolskiego docenili przedstawiciele krakowskich środowisk rowerowych nominując go do Złotej Zębatki – nagrody przyznawanej osobom i instytucjom, które swoimi inicjatywami przysłużyły się rowerzystom.

Opis tras:
1. Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) - przebiegać będzie przez 10 powiatów i 21 gmin/miast. Rozpoczynać się będzie w Jawiszowicach na granicy z województwem śląskim, a kończyć w Szczucinie na granicy z województwem świętokrzyskim. Długość całej trasy to ok. 200 km, z czego na odcinku ok. 120 km WTR połączy się z trasą EuroVelo 4 (lokalna nazwa VeloMetropolis, od  Jawiszowic w gminie Brzeszcze do Woli Batorskiej w gminie Niepołomice).

2. VeloMetropolis (EuroVelo 4) - przebiegać będzie przez 5 powiatów i 12 gmin/miast i liczyć  ok. 84 km (nie licząc dodatkowych ok. 120 km, na których VeloMetropolis połączy się z WTR i EuroVelo 4). VeloMetropolis połączy Jawiszowice i Jodłówkę-Wałki (na granicy z województwem podkarpackim).   

3. VeloNatura (EuroVelo 11) - przebiegać będzie przez 7 powiatów i 17 gmin/miast. Długość całej trasy wynosi ok. 186 km i przebiegać będzie m.in. przez Muszynę, Nowy Sącz, Stary Sącz, Tarnów, Kraków do granicy z województwem świętokrzyskim. Część VeloNatury pokrywa się z innymi trasami: VeloDunajec, VeloMetropolis i WTR.

4. VeloRaba – trasa o długości ok. 112 km przebiegać będzie przez 5 powiatów i 14 gmin/miast. Rozpocznie się w Chabówce, a zakończy w Uściu Solnym, po drodze przecinając Puszczę Niepołomicką i łącząc się z VeloMetropolis, z którą wspólnie biec będą do Mikluszowic.

5. VeloSkawa oparta zostanie o drogi gminne i powiatowe, część trasy poprowadzona zostanie po wałach przeciwpowodziowych i niewykorzystywanych nasypach kolejowych, co pozwoli na całkiem bezpieczne podróżowanie. Długość trasy to ok. 110 km, od Suchej Beskidzkiej do Hutek na granicy z województwem śląskim, gdzie połączy się z VeloPrądnik.

6. VeloDunajec - będzie miała długość ok. 172 km, od Zakopanego do Wietrzychowic (w powiecie tarnowskim), gdzie łączyć się będzie z WTR. W rejonie Jeziora Czorsztyńskiego stanowić będzie uzupełnienie projektu, mającego na celu zagospodarowanie otoczenia zbiornika.

7. VeloPrądnik – trasa o długości 57 km połączy Hutki (na granicy z województwem śląskim) z Krakowem.

8. VeloRudawa liczyć będzie ok. 45 km i poprowadzona zostanie przez 4 gminy, od Trzebini do Krakowa. Z założenia jest to trasa typowo rekreacyjna, a przez swoje położenie jej głównymi użytkownikami będą mieszkańcy Krakowa. Jednak poprzez połączenie z VeloSkawa i VeloPrądnik umożliwi podróżowanie po trasach całej Małopolski.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.