edroga993Pięć gmin: Gliwice, Tarnowskie Góry, Goczałkowice, Toszek i Sośnicowice przystąpiło do realizacji programu niskoemisyjnego transportu miejskiego. W praktyce oznacza to budowę centrów przesiadkowych, remonty infrastruktury dworcowej w gminach, powstaną także miejsca parkingowe, nowe drogi i chodniki. Na ten cel przeznaczonych zostanie ponad 250 milionów złotych. Sporą część środków pozyskano z Unii Europejskiej.

 

- To kolejna bardzo ważna umowa dotycząca implementacji środków unijnych z myślą o transporcie publicznym. Istotny jest efekt, jaki chcemy wspólnie osiągnąć – poprawę jakości życia w regionie. Dlatego dzisiaj koncentrujemy się na rozwiązaniach proekologicznych – akcentował marszałek województwa, Jakub Chełstowski. - Walczymy wspólnie o lepszą jakość powietrza. Ostatnia wizyta w Brukseli zaowocowała pozyskaniem dodatkowych 100 milionów złotych na zadania związane z walką ze smogiem.

Inwestycje zostaną zrealizowane m.in. w oparciu o środki pozyskane w Unii Europejskiej. W samych tylko Gliwicach koszt prac wyniesie 203 mln zł z czego 129, 5 mln zł pochodzi z UE. W mieście utworzone zostanie centrum przesiadkowe po północnej stronie obecnego dworca kolejowego, perony i przystanki zostaną zadaszone. Powstaną również dodatkowe budynki przeznaczone do obsługi podróżnych i łączniki z dworcem oraz centrum miasta. Projekt zakłada budowę drów dojazdowych dla rowerów i samochodów wraz z miejscami postojowymi i chodnikami oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. W efekcie powstanie zintegrowany węzeł przesiadkowy obejmujący dworzec autobusowy i kolejowy.

- Zintegrowany system połączy północ z południem miasta. Przewidywany termin zakończenia prac to jesień 2022 roku – ocenia Janusz Moszyński, pełniący obowiązki prezydenta Gliwic.

W Tarnowskich Górach inwestycja zamknie się kwotą 57 mln zł, z czego 48,6 mln zł stanowi dofinansowanie z UE. W ramach projektu zostanie rozbudowane i zagospodarowanie centrum przesiadkowe integrujące dworzec autobusowy z dworcem PKP. Planowana jest również budowa dróg rowerowych i infrastruktury towarzyszącej, parking typu park&ride na około 200 miejsc dla samochodów osobowych, zatoka autobusowa oraz miejsca postojowe dla pojazdów osobowych o napędzie elektrycznym wraz ze stacjami szybkiego ładowania. Zadaszone parkingi bike&ride powstaną także z myślą o rowerzystach. Projekt zakłada wytyczenie jezdni manewrowych. Infrastruktura rowerowa wyniesie w sumie 28,2 km. W projekcie ujęto budowę tunelu pieszo-rowerowego o długości 146 m.

Toszek wyda na swoją inwestycję ok. 4 mln zł. Dofinansowanie UE to 1,8 mln zł. Gmina zbuduje centrum przesiadkowe w formule park&ride. Wyremontuje budynek dworca kolejowego, zagospodarowując przy tym 8 pomieszczeń, m.in. poczekalnię dla podróżnych, hol, toalety dla podróżnych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, wydzielone będzie miejsce do karmienia i przewijania niemowląt. Zbudowanych zostanie 21 miejsc parkingowych, punkty postojowe dla rowerów, powstaną nowe drogi i chodniki.

W Sośnicowicach koszt robót zamknie się kwotą ponad 6 mln zł. UE dofinansuje realizację projektu sumą 2,4 mln zł. W gminie planowana jest budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego, którego infrastrukturę stanowić będą m.in.: plac manewrowy dla autobusów, wiat, parking typu park&ride z 29 miejscami postojowymi dla samochodów. Zadanie uwzględnia lokalizację parkingów dla rowerów i samoobsługowej stacji napraw. Planowane jest odwodnienie terenu poprzez podłączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej, doświetlenie terenu i wyposażenie w elementy małej architektury (ławki, kosze, roślinność).

Goczałkowice poprzez swój projekt chcą zwiększyć dostępność i podnieść atrakcyjność transportu publicznego. Tym samym zmniejszyć ruch samochodowy w centrum miasta i na trasach dojazdowych. W ramach inwestycji zbudowane zostanie centrum przesiadkowe przy ul. Parkowej. Będzie ono pełniło funkcję zintegrowanego węzła komunikacyjnego umożliwiającego dogodną zmianę środka transportu - np. z samochodu na pociąg lub rower. Podobnie jak w pozostałych gminach, powstaną parkingi samochodowe i rowerowe. Wytyczona będzie droga dojazdowa od ulicy Krzyżanowskiego do centrum przesiadkowego przy ul. Parkowej. Goczałkowice wydadzą na inwestycję kwotą 4,8 mln zł - 2,8 mln zł pozyskano z UE.

Źródło: UMWŚl

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.