contentmap_plugin

jar1Teren przy ul. Jaracza stanie się niebawem ważną przestrzenią publiczną w Łodzi. Jakość życia w mieście w dużej mierze zależy od jakości przestrzeni - ulic, placów, parków i skwerów. Program rewitalizacji obejmuje nie tylko remonty istniejących, ale także utworzenie nowych przestrzeni publicznych i jedną z nich jest pasaż Majewskiego.

Pasaż swoją nazwę wziął od nazwiska jednego z najbardziej znanych łódzkich architektów, którego dom stoi przy ul. Włókienniczej 11. Hilary Majewski zaprojektował m.in. fabryczne imperium Poznańskiego, dom Fiszera na rogu Piotrkowskiej i Narutowicza (Mia100 Kamienic), willę Herbsta oraz willę Ludwika Grohmana.

jar2Pasaż Majewskiego będzie prowadził właśnie od ul. Włókienniczej do ul. Jaracza. Dzisiaj jest to dziki parking i zaniedbany teren. W trakcie remontu jego nawierzchnia zostanie wyrównana i wyłożona kostką. Nie zabraknie oczywiście zieleni: klombów, krzewów i drzew oraz placu zabaw dla najmłodszych. Będzie można tu także odpocząć w cieniu na jednej z kilkunastu ławek.

Od strony ul. Włókienniczej pasaż będzie zaznaczony wyjątkową nawierzchnią – inspiracją dla niej była posadzka z wnętrz domu Majewskiego. On sam zostanie gruntownie wyremontowany i zaadaptowany na lokale użytkowe.

Obok pasażu, w odpowiedzi na postulaty zgłaszane w konsultacjach, zaplanowano kubaturowy parking. Mieszkańcy i przedsiębiorcy chcą w tym kwartale zielonej, kolorowej przestrzeni do odpoczynku oraz miejsc na samochody.

 

jar3jar4jar5
Źródło: UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.