contentmap_plugin

IMG 20171019 141641 HDRAby zachęcić mieszkańców Torunia do korzystania z roweru w drodze do pracy i szkoły, a także do aktywnego spędzania wolnego czasu, miasto konsekwentnie stara się rozwijać sieć dróg rowerowych.

Zwiększająca się liczba rowerzystów na ulicach to dowód na to, że starania te przynoszą efekty i że warto tworzyć odpowiednie warunki, by jeszcze mocniej zachęcać mieszkańców do poruszania się tym ekologicznym i zdrowym środkiem transportu. W tym roku na budowę nowej infrastruktury rowerowej przeznaczono prawie 2 mln zł. Dzięki temu powstają kolejne odcinki tras rowerowych, które nie tylko ułatwią życie miłośnikom dwóch kółek, ale przede wszystkim sprawią, że system miejskich dróg rowerowych będzie bardziej spójny.

W ostatnich dniach zakończyła się przebudowa chodnika na chodnik i drogę rowerową w ciągu ul. Grudziądzkiej w Toruniu. Nowa infrastruktura powstała po wschodniej stronie ulicy pomiędzy ul. Pod Dębową Górą a ul. Polną. Budowany odcinek o długości ok. 700 metrów został w pełni włączony w istniejącą sieć tras rowerowych Torunia. Nawierzchnia drogi rowerowej została wykonana z asfaltu.

Dzięki realizacji inwestycji poprawią się znacznie warunki ruchu rowerowego w ciągu ul. Grudziądzkiej, która zostanie w pełni wyposażona w infrastrukturę rowerową po jednej stronie drogi na odcinku pomiędzy ul. Bażyńskich a Celniczą.

Polepszą się warunki dojazdu rowerem do budynku Urzędu Miasta oraz okolicznych firm, sklepów i instytucji. Inwestycja  kosztowała 484 tys. zł

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.