bicycle redTrwają przygotowania do uruchomienia jeszcze w tym roku kolejnych inwestycji dla bydgoskich rowerzystów. Nowe trasy zaplanowano wzdłuż ulicy Focha, Kruszwickiej, wokół placu Poznańskiego i przy placu Teatralnym. Projekty zostały wcześniej skonsultowane z mieszkańcami.

 

- Nowe drogi rowerowe budujemy w oparciu o najlepsze wzorce – mówi prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski. – Chodzi nie tylko o techniczne parametry. O inwestycjach zawsze rozmawiamy z mieszkańcami i osobami, które będą korzystać z rowerowych tras. Budowa dróg rowerowych w ścisłym centrum miasta wiąże się ze stosunkowo dużymi nakładami. Jednak to niezbędny element sprawnie funkcjonującego miasta, uwzględniającego potrzeby wszystkich uczestników ruchu, także rowerzystów. Liczę, że nowe drogi rowerowe zachęcą kolejne osoby do poruszania się po Bydgoszczy własnym lub miejskim rowerem.

Kolejność budowy dróg rowerowych była uzgadniana również z przedstawicielami środowisk rowerowych. W opinii rowerzystów nowe trasy w Śródmieściu zapewnią przede wszystkim jeszcze większą spójność sieci rowerowej. Poza tym pozwolą na bezpieczny przejazd z zachodniej części Bydgoszczy aż na Stare Miasto. Nowe inwestycje doskonale uzupełnią też wcześniejsze działania związane z wybudowaniem dróg rowerowych wzdłuż ul. Grunwaldzkiej, wokół ronda Grunwaldzkiego i trasy od węzła Garbary w kierunku dworca kolejowego. Umożliwią poza tym bezpieczne podróże rowerzystom korzystającym ze szlaku wzdłuż Kanału Bydgoskiego.

Projekt budowy drogi rowerowej na ul. Focha zakłada na odcinku od ronda Grunwaldzkiego do mostów Solidarności budowę nowej wydzielonej drogi dla rowerów po południowej stronie ulicy (po północnej stronie na odcinku Grottgera- Multikino, trasa została wybudowana w trakcie przebudowy węzła Garbary). Na moście droga dla rowerów jest zostanie wydzielona na chodniku bitumicznym za pomocą oznakowania poziomego. Ruch pomiędzy operą i pl. Teatralnym ma odbywać się na wspólnej jezdni na zasadach ogólnych.

W projekcie ujęte zostały niezbędne korekty układu drogowego – jezdni, przystanków komunikacji publicznej, chodników – bez których niemożliwe byłoby zaprojektowanie infrastruktury dla ruchu rowerowego.

Do tego zadania włączone zostanie też wybudowanie dróg rowerowych przy placu Teatralnym. Zapewnią one bezpieczny przejazd m.in. na kierunku Stare Miasto-Gdańska. Do ruchu rowerowego zostanie też dostosowana sygnalizacja świetlna.

Przy ul. Kruszwickiej drogi rowerowe powstaną po obu stronach jezdni. Wydzielona droga rowerowa będzie funkcjonować na całej długości po stronie zachodniej (przy centrum handlowym). Niezbędna będzie do tego korekta jezdni, która w części południowej zostanie zawężona do dwóch pasów ruchu.

Po stronie wschodniej część trasy wytyczona zostanie w formie pieszojezdni oraz z wykorzystaniem jezdni parkingowej (zakończenie ul. Kordeckiego). Rowerzyści będą mogli korzystać też z tunelu łączącego plac Poznański z ulicą Dolina. Drogi rowerowe powstaną też wokół placu Poznańskiego. Wykonane zostaną też nowe zatoki autobusowe na wylocie ul. Szubińskiej i Stromej.

Na uruchomienie zadań przy ul. Focha i Kruszwickiej zarezerwowano w budżecie 6,8 mln zł. Większość przedsięwzięć związanych z budową dróg i ścieżek rowerowych realizowana jest wraz z innymi inwestycjami: rozbudową ulic, rewitalizacją parków, modernizacją wiaduktów itp.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.