DSCN2747Zakończyły się prace przy budowie drogi rowerowej i chodnika w ciągu ul. Bukowej w Toruniu. Na odcinku o długości około 600 metrówpomiędzy ul. Skłodowskiej-Curie a ul. Niesiołowskiego powstała asfaltowa droga rowerowa oraz chodnik z kostki betonowej. Od strony północnej droga rowerowa dowiązana została do układu tras rowerowych funkcjonujących w ciągu ul. Skłodowskiej-Curie, a po stronie południowej łączy się z ul. Niesiołowskiego.

Dzięki powstałej infrastrukturze ułatwiony jest dostęp poprzez ul. Cedrową do ciągu pieszo-rowerowego przebiegającego po południowej stronie Strugi Toruńskiej aż do ul. Donimirskiego. W ramach inwestycji zbudowane zostało także oświetlenie oraz wykonano oznakowanie poziome i pionowe.

To nie jedyne udogodnienia dla rowerzystów. Na ukończeniu są prace związane z przebudową chodników i budową ścieżek rowerowych w obrębie placu ToMiTo. Dzięki tej inwestycji połączone zostały fragmenty dróg rowerowych znajdujących się w ciągu ul. Odrodzenia i ul. Przy Kaszowniku. W ramach zadania zostały wykonane m.in. nowe odcinki dróg rowerowych o nawierzchni asfaltowej i przebudowane zostały ciągi piesze. Dodatkowo przy przejściach dla pieszych pojawiły się żółte płytki z wypustkami, ostrzegające osoby niedowidzące przed niebezpieczeństwem związanym z ruchem drogowym. W ramach inwestycji sygnalizacja świetlna została dostosowana dla pieszych i rowerzystów.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.