image008Ruszają przygotowania do budowy nowych tras tramwajowych w Bydgoszczy. Trzy nowe trasy mają powstać od ul. Rycerskiej do Gdańskiej, od ul. Chodkiewicza do Ronda Fordońskiego, a ostatnia ma połączyć Rondo Kujawskie z Rondem Grunwaldzkim. O pieniądze na inwestycje miasto będzie starać się z Unii Europejskiej.

 

Nowe trasy tramwajowe mają powstać na odcinkach ul. Rycerska - Gdańska, Chodkiewicza – Rondo Fordońskie i trzecia: od Ronda Kujawskiego do Ronda Grunwaldzkiego. Ta ostatnia inwestycja ma zostać podzielona na dwa etapy – I etap: Rondo Kujawskie - Solskiego – Bielicka, a II – Solskiego - Bielicka do Ronda Grunwaldzkiego.

Pierwsza trasa (Rycerska – Gdańska) lepiej skomunikuje północny obszar Śródmieścia i będzie dobrym uzupełnieniem rozbudowy trasy WZ. Z kolei druga (Chodkiewicza – Rondo Fordońskie) stworzy alternatywne połączenie centrum Bydgoszczy z Rondem Fordońskim przez osiedle Bielawy i Bartodzieje. Ostatnia trasa będzie kolejnym połączeniem tramwajowym zapewniającym lepszą komunikację na Szwederowie. Będzie to także alternatywna trasa pomiędzy górnym tarasem a centrum miasta.

Planowanie nowych tras tramwajowych związane jest z przygotowaniem wnioskowania o pieniądze z Unii Europejskiej na lata 2012-2027.

– Zależy nam na tym, aby jak najwięcej bydgoszczan korzystało z komunikacji miejskiej, w szczególności z tramwajów, które są ekologiczne, a dzięki wydzielonym torowiskom płynnie przejeżdżają przez miasto - mówi Rafał Bruski, prezent Bydgoszczy. - Procedury związane z przygotowaniem dokumentacji do pozyskania funduszy na budowę tras są skomplikowane, dlatego już teraz rozpoczynamy działania z tym związane.

Po przygotowaniu koncepcji przebiegu wszystkich trzech tras, planowane są konsultacje społeczne, po których nastąpi ewentualne wprowadzenie zmian.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.