park 6092 960 720Wyznaczone miejsca dla mieszkańców placu i okolic, parking rotacyjny dla wszystkich i strefa ograniczonego ruchu na ulicy Mariackiej. Od 1 lutego zmieni się funkcjonowanie parkowania przy placu Orła Białego w Szczecinie.

 

Jak parkować na placu Orła Białego?

Zgodnie z podjętą przez radnych decyzją w życie wejdą nowe przepisy dotyczące stawek za parkowanie w obrębie placu Orła Białego.

- Styczeń 2020 r. będzie miesiącem przejściowym, koniecznym do wprowadzenia zmian oraz przeprowadzenia akcji informacyjnej wśród kierowców na temat tego, co ich czeka w najbliższym czasie – tłumaczy Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta miasta. – W tym okresie nie będą pobierane opłaty za parkowanie, a kierowcom będą wręczane informacje dotyczące nowych zasad parkowania na placu Orła Białego.

Od lutego 2020 r. na terenie przy bankach po jednej stronie będą miejsca ogólnodostępne, rotacyjne z wysoką stawką opłat, po drugiej parkować będą mogli okoliczni mieszkańcy, również za opłatą odpowiadającą stawkom Strefy Płatnego Parkowania. Ulica Koński Kierat (na odcinku, gdzie dziś jest jednokierunkowa) stanie się drogą wewnętrzną z dostępem wyłącznie dla mieszkańców, dostawców i służb. Ponadto na ulicy Mariackiej na odcinku od ulicy Grodzkiej do zjazdu na podwórko i do warsztatu zostanie wprowadzona strefa ograniczonego ruchu.

Źródło: UM Sczecin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.