BAZ191218 081W środę, 18 grudnia, w Miechowie odbyło się uroczyste otwarcie parkingu Park&Ride.

 

- Parking usytuowany przy Dworcu Głównym w Miechowie to nowe miejsce dla podróżnych korzystających z połączeń kolejowych Dworca PKP w Miechowie. To miejsca parkingowe, które poprawią komfort osób podróżujących i korzystających przede wszystkim z pociągów SKA. Umożliwi pozostawienie samochodu na parkingu, by dalszą podróż odbyć koleją. Warto podkreślić, że miejsca parkingowe będą bezpłatne dla wszystkich osób posiadających bilety komunikacji zbiorowej - powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka.

- Rocznie z parkingu skorzysta ok. 43 000 samochodów, co ograniczy emisję CO2 o ok. 775,26 Mg CO2 rocznie, przyjmując że przejechanie 1 kilometra wiąże się z emisją CO2 na poziomie średnio ok. 180g - dodał wicemarszałek Łukasz Smółka.

Parking Park&Ride służyć będzie wyłącznie obsłudze podróżnych korzystających z połączeń kolejowych Dworca PKP w Miechowie. Nowa infrastruktura P&R posiada potencjał integracyjny względem innych środków transportu. Przy dworcu PKP w Miechowie zatrzymują się prywatne busy linii Miechów - Mostek w Gołczy. Parking P&R będzie położony w odległości około 5 minut pieszo od dworca autobusowego obsługiwanego przez prywatnych przewoźników oraz MPK. Na nowym parkingu utworzony będzie przystanek autobusowy, udostępniony wszystkim zainteresowanym przewoźnikom. Planuje się też uruchomienie miejskiej komunikacji autobusowej, wykorzystującej przystanek przy dworcu i skoordynowanej z kursami SKA. Jednocześnie, w ramach projektu został utworzony parking Bike&Ride, który zachęci mieszkańców do częstszego korzystania z roweru celem dojazdu do dworca i dalszej kontynuacji podróży koleją.

BAZ191218 080BAZ191218 084BAZ191218 085

 

 

 

 

 

 

W ramach parkingu P&R powstały:
- 134 miejsca postojowe dla osób pełnosprawnych,
- 7 miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością,
- 2 miejsca dla rodziców z dziećmi,
- 1 miejsce postojowe w ramach Kiss&Ride,
- 3 miejsca postojowe dla TAXI,
- 4 miejsca postojowe dla autobusów i busów,
- przystanek komunikacji zbiorowej,
- parking Bike&Ride, liczba stanowisk postojowych 12.

BAZ191218 087BAZ191218 089

 

 

 

 

 

 

 

 

Powstały także tereny zielone wraz z elementami małej architektury (ławki, kosze, oświetlenie, monitoring). Realizacja projektu oznacza także zmniejszenie negatywnych oddziaływań indywidualnego ruchu drogowego na środowisko.

Łączna wartość projektu wynosi prawie 3,6 mln zł.
Inwestycja została zrealizowana w ramach zadania: „Udrożnienie systemu komunikacji poprzez budowę parkingu P&R na trasie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Miechowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Źródło: UMWM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.