elektrZgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (ZZSP) w Zgierzu otrzymał pozytywną decyzję od Ministerstwa Edukacji Narodowej na prowadzenie kształcenia w zawodzie technik elektromobilności.

 

Zajęcia będą prowadzone w czteroletnim Technikum nr 2 (wchodzącym w skład ZZSP w Zgierzu) w okresie jednego cyklu kształcenia, tj. od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2022 r., pod opieką naukową Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. Jest to pierwsza klasa o takim profilu w Polsce.

Kierunek technik elektromobilności związany jest z projektowaniem, produkcją, nabywaniem i używaniem pojazdów elektrycznych, stacji ładowania, jak i systemów zarządzania. Stanowi innowacyjne połączenie wiedzy z zakresu informatyki oraz elektrotechniki i będzie przygotowaniem do zawodów, które już istnieją, jak również pojawiających się na rynku pracy.

Nowy zawód jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na pracowników w nowej branży w związku z rządowym programem rozwoju elektromobilności w Polsce oraz obsługi samochodów elektrycznych i stacji ładowania.

Klasa została objęta patronatem łódzkiej firmy ENIKA. Jest to już kolejna klasa pod patronatem firm będących liderami rynkowymi. Od zeszłego roku uczniowie ZZSP zdobywają wiedzę w klasach patronackich międzynarodowej grupy ENGIE.

Źródło informacji: ENGIE

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.