edroga23517 października (wtorek) w Gdańsku odbędą się kolejne warsztaty w ramach Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej SUMP. Tym razem uczestnicy porozmawiają o zarządzaniu mobilnością.

Miasto Gdańsk opracowuje Plan  Zrównoważonej Mobilności Miejskiej SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan). Główną ideą tego projektu jest równy dostęp dla wszystkich mieszkańców miasta do określonego obszaru, niezależnie od miejsca zamieszkania, sprawności fizycznej, wieku czy posiadanego środka transportu, a także zapewnienie wysokiej jakości systemu transportu miejskiego. SUMP dla Gdańska realizowany jest w ramach projektu CityMobiNet (z unijnego programu URBACT III), którego oficjalnym partnerem jest Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Ważną częścią SUMP są szerokie konsultacje społeczne.

- Dynamiczny rozwój Gdańska niesie za sobą duże wyzwania dla organizacji transportu w mieście – mówi Piotr Grzelak, zastępca Prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej. – Wszyscy chcemy polegać na zintegrowanych środkach komunikacji, aby móc podróżować efektywnie. Zapraszamy mieszkańców na warsztaty konsultacyjne w ramach SUMP, na których  porozmawiamy o zarządzaniu mobilnością miejską.

W warsztatach, które odbędą się 17 października o godz. 17.00 w siedzibie GZDiZ, wezmą udział, oprócz mieszkańców, przedstawiciele GZDiZ, Rad Dzielnic, administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

- Do tej pory odbyły się cztery warsztaty w ramach SUMP, poświęcone transportowi zbiorowemu, polityce parkingowej, ruchowi pieszemu i rowerowemu – dodaje Piotr Grzelak. – Wszystkie cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Liczymy, że tak będzie również tym razem, ponieważ opinia gdańszczan jest dla nas bardzo cenna.

Źródło: GZDiZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.