Rybnik placKolejny fragment śródmieścia Rybnika zyska zupełnie nowy wygląd – estetyczna metamorfoza czeka plac u zbiegu ulic Bolesława Chrobrego, Pocztowej, Korfantego i Zamkowej.

 

Obecnie teren zlokalizowany pomiędzy pocztą główną a urzędem miasta nie zachęca do przyjemnego wypoczynku – przejścia i ławki wydzielone betonowymi donicami i obsadzone gęstymi krzewami sprawiają dość ponure wrażenie. Nowe zagospodarowanie tego obszaru ma być też odpowiedzią na prośby mieszkańców dotyczące problemu z osobami bezdomnymi, które na tym placu właśnie się lokowały korzystając z osłony, którą dawało dotychczasowe urządzenie tego miejsce. Nowy pomysł otworzy ten teren, uczyni go bardziej otwartym i estetycznym.

Dlatego już za kilka tygodni wymieniona zostanie nawierzchnia, powstaną nowe, drewniane siedziska, nawiązujące stylem do istniejących w pobliżu parkletów.

Projekt nowego placu ma na celu uprządkowanie terenu, poprawę estetyki oraz warunków komunikacji. Projektowane zagospodarowanie ma podkreślać rangę miejsca jako przestrzeni publicznej, dzięki wysokiej jakości wykończeniom, kompozycji zieleni oraz elementów małej architektury (m.in. drewniane ławki i siedziska, stojaki rowerowe, kosze na śmieci). Centralny punkt placu stanowić będzie drzewo – platan klonolistny – które korzystnie wpłynie nie tylko na odbiór wizualny przestrzeni ale i na komfort użytkowania tego miejsca.

Projekt zakłada poprawę warunków komunikacji pieszych, zapewnienie spójnego wizerunku i formy architektonicznej, lokalizację elementów małej architektury, kompozycje zieleni, wymianę części nawierzchni oraz krawężników.

Prace przy zagospodarowaniu placu ruszą w przyszłym tygodniu i potrwają około 3 tygodnie. Wykonane zostaną połączonymi siłami służb miejskich: Rybnickie Służby Komunalne wykonają prace związane z nawierzchnią , Zarząd Zieleni Miejskiej zajmie się zazielenieniem terenu, a Zakład Gospodarki Mieszkaniowej budową drewnianych siedzisk.

Źródło: UM Rybnik

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.