edroga234Marszałek Adam Struzik i prezydent Płocka Andrzej Nowakowski podpisali umowę na dofinansowanie projektu inwestycji w Płocku. Dzięki środkom unijnym w połowie przyszłego roku powstanie 13 km ścieżek rowerowych.

Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 11,4 mln zł w ramach RPO WM 2014-2020. – W tej perspektywie unijnej duży nacisk kładziemy na ścieżki rowerowe. Dzięki wsparciu z UE Mazowsze ma szansę stać się regionem przyjaznym dla rowerzystów. Cieszę się, że Płock skorzystał z tej okazji – podkreślił marszałek Adam Struzik.

Nowe drogi powstaną wraz z infrastrukturą towarzyszącą, czyli parkingami, stojakami na rowery, separatorami i strefami uspokojonego ruchu (ograniczenie do 30 km/h dla pojazdów mechanicznych). Wybudowane zostaną w ciągu ulicy Dobrzykowskiej – na odcinku od ul. Wąskiej do granicy miasta oraz Popłacińskiej, Portowej i Kolejowej, od Kolejowej do granicy miasta i od Portowej do lewobrzeżnego nadbrzeża Wisły.

Projekt obejmuje także remont ścieżek już istniejących: w ciągu Alei Broniewskiego i ulicy Mostowej, od mostu do Tumskiej. Przebudowane zostaną także drogi rowerowe w ciągu ulic Nowy Rynek i Obrońców Westerplatte, a także na Wyszogrodzkiej, Piłsudskiego, Jachowicza (na odcinku od ul. Armii Krajowej do ulicy Bielskiej). Roboty budowlane obejmą też prace instalacyjne i elektryczne.

Partnerami w projekcie są miasto i gmina Gąbin oraz gminy Stara Biała i Nowy Duninów. Projekt zrealizuje Miejski Zarząd Dróg w Płocku. Całkowita wartość projektu "Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka" to ponad 15,3 mln zł.

Źródło: UM Płock

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.