edroga04628 lutego w siedzibie Ministerstwa Rozwoju podpisano kolejne umowy o dofinansowanie z Programu Polska Wschodnia inwestycji w tym makroregionie. Dzięki ponad 650 mln zł, w tym 472 mln zł z funduszu UE, Olsztyn zbuduje kolejną linię tramwajową, Białystok rozwinie sieć szybkich autobusów, a mieszkańcy gmin otaczających Kielce, Białystok i Rzeszów łatwiej dotrą do stolic województw.

Łącznie z tymi umowami, w Programie Polska Wschodnia zakontraktowano już 4 inwestycje dotyczące ekomobliności miejskiej i 18 projektów dotyczących rozwoju transportu drogowego w makroregionie. Daje to w sumie blisko 2 mld zł.

- Inwestycje skrócą czas dojazdu do stolic województw Polski Wschodniej, a włączenie do sieci dróg krajowych poprawi skomunikowanie z innymi miastami w kraju. Także przemieszczanie się w ramach aglomeracji stołecznych PW będzie łatwiejsze i bardziej dopasowane do zróżnicowanych potrzeb użytkowników. Ekologiczny tabor powinien pozytywnie wpłynąć także i na klimat w mieście – podkreślił wiceminister Hamryszczak.  

Podkieleckie Chmielnik i Chęciny otrzymają obwodnice, a Rzeszów nowe połączenie wyprowadzające ruch z centrum. W Białymstoku sprawniej przejedziemy przez centrum i wschodnią część miasta, a Olsztyn zyska nową linię tramwajową. Realizowane projekty przyczynią się do wzrostu konkurencyjności Polski Wschodniej.

- Inwestycje polepszą również warunki prowadzenia biznesu w makroregionie. Łatwiejszy dostęp do dróg szybkiego ruchu, zmniejszanie zatorów na drogach, sprawna komunikacja i mniej samochodów w centrach miast – to realne zmniejszanie barier prowadzenia działalności gospodarczej. Tego typu inwestycje zwiększają konkurencyjność Polski Wschodniej – powiedział wiceminister Hamryszczak.

Już dziś samorządy stają przed możliwością pozyskania kolejnych funduszy z Programu Polska Wschodnia. Uruchomiono właśnie trzeci nabór wniosków na realizację inwestycji drogowych. Budżet konkursu to ponad 400 mln zł.

Lista projektów

Źródło: MIR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.