edroga234Ponad 5 km tras rowerowych planuje wybudować samorząd Świeszyna. Infrastruktura połączy kilka gminnych miejscowości. Inwestycję wspomogą środki unijne z Urzędu Marszałkowskiego. Fundusze zapewni umowa, którą 13 listopada 2018 roku w Koszalinie podpiszą wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj oraz wójt Ewa Korczak.

 

Rowerowa inwestycja przewiduje budowę 5,4 km dróg, a także powstanie obiektów bike&ride. Nowoczesna infrastruktura połączy kilka gminnych miejscowości. To Niekłonice, Konikowo oraz Giezkowo. Nowe ścieżki zwiększą możliwość wykorzystania rowerów w codziennej migracji mieszkańców, wpłyną na zmniejszenie natężenia ruchu na drogach dojazdowych w centrach miasta oraz na spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Koszt zaplanowanych przez władze gminy Świeszyno działań wyniesie prawie 4,3 mln zł. Ponad 3/5 kosztów pokryje dotacja Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. To kwota ponad 2,6 mln zł. Trasy mają powstać do maja 2022 roku.

Projekt wpisuje się w założenia 2 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka niskoemisyjna”, działanie 2.3 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu” w ramach strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to narzędzie służące wdrażaniu funduszy europejskich wpływających na zrównoważony rozwój miast i ich obszarów funkcjonalnych. Dla KKBOF zaplanowano w bieżącej, unijnej perspektywie 40 mln euro.

Źródło: UMWZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.