EV 10Województwo Zachodniopomorskie dzięki projektowi „Rowerem przez Południowy Bałtyk” i środkom z unijnego programu Interreg zbuduje taki odcinek w ramach szlaku EuroVelo 10. Międzynarodowy projekt popularyzuje turystykę rowerową i wzbogaca ofertę turystyczną regionów Duńskich, Niemieckich, Litewskich i Szwedzkich.

eurovelo mapa- Chcemy pokazać jak trasy rowerowe mogą wyglądać, czego tak naprawdę rowerowi turyści potrzebują i jaką wartość dla rozwoju regionalnej turystyki może dać wyjście na przeciw ich oczekiwaniom. To sygnał do całego sektora gospodarki - rowery wydłużają sezon i tworzą miejsca pracy. Co równie ważne, tym projektem popularyzujemy turystykę rowerową wraz z bałtyckimi sąsiadami. Nasze trasy staną się jeszcze bardziej atrakcyjne dla turystów zagranicznych – mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Trasa EuroVelo 10 na Pomorzu Zachodnim przebiega od Świnoujścia do Złakowa (Gmina Postomino) i zostanie w pełni zrealizowana w najbliższych latach w ramach Koncepcji Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego. Cały szlak przebiega przez 7 krajów, a tylko na terenie Polski ma długość ponad 500 km. Pomorze Zachodnie w ramach projektu Interreg „Rowerem przez Południowy Bałtyk” stworzy m.in. jej modelowy, ok. 10 km odcinek zawierający wiaty odpoczynkowe (ze stołami, wifi, ładowarkami telefonów komórkowych, rowerowymi zestawami naprawczymi), oraz zbuduje rowerowe parkingi przy zejściach na plaże z boksami dla jednośladów włącznie. Projekt „Rowerem przez Południowy Bałtyk” to również stworzenie rowerowej atrakcji turystycznej - 100-metrowego odcinka z fosforyzującej nawierzchni bądź z diodami LED. Całość inwestycji umiejscowiona zostanie w gminie Trzebiatów.

Projekt pozwoli także na badanie turystyki rowerowej i zbieranie m.in. takich danych, jak kluczowe atrakcje czy rekomendowane trasy przejazdu. Dla przedsiębiorców działających w branży turystycznej przewiduje się warsztaty budowania partnerstwa i tworzenia ofert turystycznych. Dzięki współpracy z Europejską Federacją Cyklistów trasa uzyska certyfikat EV 10. Badania Federacji wskazują, że będące gwarancją jakości oznakowanie przyczynia się do znaczącego zwiększenie ruchu turystów rowerowych w niektórych regionach Europy.

Wartość zachodniopomorskiej części projektu to blisko 700 tys. zł, z czego dofinasowanie z programu Interreg wyniesie 85%. Realizacja projektu Rowerem przez Południowy Bałtyk będzie prowadzona w latach 2017-2019. Współpraca regionów na rzecz dokończenia realizacji całego szlaku, a także jego wspólna promocja ma się przełożyć na zwiększenie ruchu turystycznego oraz ograniczenie jego sezonowości.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.