seniorKampania społeczna Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie „Obudź się! Uwaga=życie” ma na celu poprawę bezpieczeństwa seniorów na warszawskich drogach.

 

Ubiegłoroczne statystyki, opublikowane przez ZDM, pokazały, że osoby po 60. roku zycia to grupa najbardziej narażona na ryzyko wypadku. Uważność na drodze to jeden z fundamentalnych czynników, mających wpływ na bezpieczeństwo.

Jak wynika z przeprowadzonego przez Zarząd Dróg Miejskich w 2018 roku audytu bezpieczeństwa, wśród najczęściej występujących przyczyn wypadków drogowych z udziałem pieszych ‑ seniorów na warszawskich drogach – należy wymienić nieudzielenie pierwszeństwa na przejściu dla pieszych (60,3 proc.) i nieprawidłowe cofanie pojazdów (16,8 proc.). Seniorzy najczęściej przyczyniają się do wypadków przekraczając jezdnię w miejscu niedozwolonym (14 proc.). Najwięcej wypadków w udziałem osób starszych w 2018 r. wydarzyło się w kwietniu, maju i październiku.

- Najnowsza statystyka wypadków z udziałem pieszych za 2019 rok, przygotowana przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu jest również alarmująca. Liczba śmiertelnych wypadków z udziałem pieszych zwiększyła się w porównaniu do ubiegłego roku. Wypadki z pieszymi na stołecznych drogach to ponad połowa ogólnej liczby wypadków w 2019 roku – mówi Michał Domaradzki, Dyrektor Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Chodzenie utartymi ścieżkami, przechodzenie na czerwonym świetle, czy nieustąpienie pierwszeństwa - lista przewinień zarówno pieszych, jak i kierowców jest długa. Jedno jest pewne: wszystkie te drobne wykroczenia i złe nawyki stwarzają ryzyko utraty życia.

– Przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa, doświetlanie przejść dla pieszych, budowanie sygnalizacji świetlnych, czy naprawa dróg – to wszystko działania niezbędne dla poprawy bezpieczeństwa. Fundamentalną jest jednak zmiana świadomości i postaw. To dzięki wrażliwości, uwadze i odpowiedzialności użytkowników drogi, infrastruktura miejska w pełni zyskuje na wartości i zaczyna pełnić pożądaną funkcję – mówi Łukasz Puchalski, Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. – To bardzo ważna dla nas kampania. Ubiegłoroczne statystyki ukazały ponurą rzeczywistość. W 2018 roku na stołecznych drogach aż 75 proc. ofiar śmiertelnych wśród pieszych stanowili seniorzy. O bezpieczeństwie będziemy mogli mówić dopiero wtedy, kiedy będzie istniała świadomość zagrożeń.

W kampanii wykorzystane zostaną narzędzia komunikacyjne, mające na celu dotarcie do kierowców i seniorów. Kampania, to nie tylko działania medialne i spoty, to także długofalowe działania. To spotkania na Uniwersytetach III wieku i w klubach seniora, za pośrednictwem miejsc, w których seniorzy bywają najczęściej. Dużą rolę stanowi także Kościół - za pośrednictwem warszawskich parafii ZDM będzie informować seniorów o zagrożeniach na drodze.

Działania w ramach kampanii przewidziane są do końca marca 2020 roku.

Źródło: ZDM w Warszawie

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.