edroga234Podczas posiedzenia Kolegium Prezydenta przyjęta została koncepcja przebiegu tras rowerowych dla Legnicy.

 

Opracowanie dokumentu, po naborze ofert, zlecił specjalistycznej firmie Wydział Ruchu Drogowego UM w czerwcu ubiegłego roku za kwotę ok. 35 tys. zł. Zadanie było ujęte w uchwale budżetowej na rok 2017.

- Realizacja koncepcji rozwoju legnickiej sieci rowerowej to przedsięwzięcie na lata – powiedział Tadeusz Krzakowski. – Ale dziś mamy jego skonkretyzowaną wizję. Do przedstawionych w dokumencie założeń i rozwiązań trafiły już uwagi i wnioski jednostek miejskich oraz wydziałów merytorycznych. Odbędą się jeszcze spotkania konsultacyjne ze środowiskami rowerzystów i mieszkańcami miasta, a dokument trafi też do zapoznania się z nim przez miejskich radnych. Program rowerowy będzie uwzględniany przy budowach i przebudowach dróg w mieście – podkreślił prezydent.

Koncepcja stanowi podstawowy element procesu rozwoju legnickiej sieci rowerowej. Definiuje najważniejsze z punktu widzenia ruchu rowerowego korytarze komunikacyjne w mieście. Na jej podstawie będzie możliwe kreowanie docelowej sieci układu tras rowerowych oraz przyjęcie priorytetów inwestycyjnej realizacji infrastruktury, a także tworzenia dokumentacji projektowo-budowlanej.

Koncepcja realizuje zasadę „pięciu wymogów”: spójności, bezpośredniości, atrakcyjności, bezpieczeństwa i wygody użytkowników. Zakłada spójne powiązanie całego miejskiego układu rowerowego, jego obecnych i przyszłych elementów. Rezultatem działań będą: wzrost ruchu rowerowego, poprawa jego bezpieczeństwa, wzrost atrakcyjności turystycznej miasta i jego okolic, ograniczenie hałasu i emisji trujących gazów oraz obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury. Jest to dokument planistyczny, który powinien być rozwijamy wraz z rozwojem przestrzennym i technologicznym miasta oraz poddawany ewaluacji i aktualizacji nie rzadziej, niż co dziesięć lat.

Obecnie w Legnicy istnieją 33 kilometry oznakowanych dróg dla rowerów oraz siedem nieoznakowanych tras, mogących stanowić rowerową infrastrukturę. W mieście funkcjonują też rekreacyjne szlaki rowerowe: szlak Czarnej Wody, szlak Bitwy 1241 roku, Rowerowa Obwodnica Legnicy i szlak Doliny Kaczawy.

Opracowanie przewiduje stworzenie 103 km tras, w tym 6 tras głównych o łącznej długości 53 kilometrów. Planowane są również strefy ruchu uspokojonego, czyli do 30 km na godzinę. Rozważa się, wzorem innych miast, wprowadzenie rowerowej jazdy pod prąd na drogach jednokierunkowych. Powstaną stacje rowerowe i wiele miejsc postojowych. System będzie kompatybilny z wynajmowanymi rowerami miejskimi, które już na dobre zadomowiły się w Legnicy.

Wdrożenie tej koncepcji wiązać się będzie z uruchomieniem poważnych inwestycji, gdyż koszt wykonania jednego metra kwadratowego przy drodze jednokierunkowej o szerokości 1,5 m wynosi ok. 250 zł, czyli kilometr trasy może kosztować 375 tysięcy zł. Jeśli droga będzie dwukierunkowa o szerokości 2 metrów, to jej kilometr jest wart pół miliona.

Źródło: UM Legnica

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.