image002Jaka będzie trasa tramwajowa od pętli Wilczak do skrzyżowania ulic Małe Garbary i Estkowskiego? 12 czerwca zostanie przedstawiona koncepcja trasy, a mieszkańcy będą mogli wyrazić na jej temat swoje opinie.

 

Trwa budowa trasy tramwajowej na Naramowice - od pętli Wilczak do przystanku przy ul. Błażeja. Kolejnym etapem tej inwestycji będzie budowa trasy od Wilczaka przez ulice Szelągowską i Garbary do zbiegu z ulicami Małe Garbary i Estkowskiego. Powstanie tej trasy pozwoli na bezpośredni i szybki dojazd z Naramowic do centrum miasta oraz zwiększy zainteresowanie publicznym transportem zbiorowym.

Celem inwestycji jest usprawnienie komunikacji zbiorowej na odcinku pomiędzy pętlą Wilczak a zbiegiem ulic Garbary, Małe Garbary i Estkowskiego poprzez budowę nowej, dwutorowej trasy tramwajowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

Oprócz budowy nowej trasy tramwajowej inwestycja obejmie również przebudowy:
- ul. Szelągowskiej,
- skrzyżowania ul. Szelągowskiej z ul. Armii Poznań oraz ulic przyległych (w niezbędnym zakresie),
- wiaduktu kolejowego stacji Poznań Garbary, wraz z budową zintegrowanego węzła przesiadkowego tramwaj-autobus-kolej,
- kolidującej infrastruktury podziemnej,
- obecnej lub budowę nowej infrastruktury rowerowej.

Przeprowadzone prace skutkować będą:
- powstaniem cichej i szybkiej komunikacji tramwajowej oraz autobusowej z centrum miasta do Naramowic, dzięki wydzielonemu torowisku,
- wykonaniem torów o nowoczesnych parametrach technicznych i technologicznych, gwarantujących m.in. trwałości, stabilność, bezpieczeństwo i ograniczenia emisji drgań i hałasu,
- zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez przeniesienie obciążenia transportowego na komunikację zbiorową,
- usprawnieniem komunikacji zbiorowej, w tym przesiadek autobus-tramwaj,
- powstaniem zintegrowanego węzła przesiadkowego Poznań Garbary,
- utworzeniem przystanków tramwajowo-autobusowych na Małych Garbarach, przy Starej Rzeźni, zintegrowanym węźle przesiadkowych Poznań Garbary, a także na ul. Szelągowskiej na wysokości ul. Winogrady oraz przy pętli Wilczak (wszystkie przystanki będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami),
- zapewnieniem warunków bezpieczeństwa na drodze,
- poprawą warunków dla pieszych, w tym przede wszystkim dla osób o ograniczonej mobilności oraz z niepełnosprawnościami, a także rowerzystów.

Źródło: UM Poznań

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.