poznan wilczakZakończyła się realizacja pierwszej części największej inwestycji komunikacyjnej w Poznaniu - budowy trasy tramwajowej na Naramowice. Na pętli Wilczak wybudowano już nowe torowisko tramwajowego i sieć trakcyjną. Od 2 września dojeżdżać tam będą tramwaje, a najpóźniej wiosną 2022 roku nastąpi kompleksowe uruchomienie całego układu komunikacyjnego w stronę Naramowic.

 

Zakończyły się prace na pętli Wilczak. Najpóźniej wiosną 2022 roku nastąpi kompleksowe uruchomienie całego układu komunikacyjnego w stronę Naramowic.

- Tak jak zapowiadaliśmy od 2 września, wraz z początkiem nowego roku szkolnego, pętla Wilczak będzie otwarta. Na swoją stałą trasę wrócą tramwaje linii numer 3. Będą one obsługiwane w większości przez najnowszy tabor w Poznaniu, czyli dwukierunkowe tramwaje Moderus Gamma. Za niecałe trzy lata to właśnie te tramwaje będą obsługiwać całą trasę na Naramowice - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Rozbudowę pętli Wilczak, która była pierwszym etapem budowy trasy tramwajowej na Naramowice, zakończono na czas. W zeszłym tygodniu nastąpił odbiór robót budowanych. Pętla pomyślnie przeszła testy i jest gotowa do obsługi pasażerów MPK.

Na środku pętli powstanie jeszcze stacja zasilająca trasę na Naramowice, ale jej budowa nie będzie już miała wpływu na funkcjonowanie komunikacji publicznej. Niedługo miejsce to będzie zielone. Pojawią się tu rośliny, których nie sadzono, ponieważ mogłyby zostać uszkodzone podczas prowadzonych prac.

Prace na pętli Wilczak trwały od połowy grudnia zeszłego roku. Przebudowana została nie tylko pętla Wilczak, ale przygotowano również wyprowadzenie torowiska w kierunku północnym.

- Już niedługo rozpoczną się działania po drugiej stronie ulicy Słowiańskiej - w parku Kosynierów. Jest to teren po dawnym cmentarzu ewangelickim, dlatego musi zostać zbadany przez archeologów. Następnie wykonawca przystąpi do budowy nowego torowiska w stronę ul. Błażeja - wyjaśnia Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - Ważnym etapem inwestycji jest też budowa węzła na skrzyżowaniu Lechicka/Naramowicka. Wszystkie prace tramwaju na Naramowice koordynujemy z budową mostu Lecha, żeby ograniczyć uciążliwości dla mieszkańców Poznania. Cały czas intensywnie działamy, tak by na przełomie 2021/22 Poznaniacy mogli w pełni korzystać z nowej jakości transportu publicznego - dodaje Mariusz Wiśniewski.

Nowa trasa w trzy lata
Inwestycja realizowana w formule "projektuj - buduj" będzie kosztować niemal 380 mln zł, z czego ponad 155 mln zł dołoży do niej Unia Europejska w ramach dofinansowania dwóch projektów z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Pierwszy z nich to "Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu", drugi - "Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu".

Efektem realizacji tych projektów będzie torowisko o długości 3,3 km i niemal 7,5 km dróg (łącznie z drogami dojazdowymi i skrzyżowaniami). Na trasie tramwaju zlokalizowanych będzie 8 przystanków. Od pętli Wilczak do ul. Lechickiej tramwaj pojedzie po zachodniej stronie ul. Naramowickiej. Na skrzyżowaniu ulic Naramowickiej i Lechickiej wybudowane zostanie bezkolizyjne skrzyżowanie i wiadukty - drogowy oraz tramwajowy. Dalej, w kierunku ul. Błażeja, trasa tramwajowa poprowadzona będzie wzdłuż zachodniej strony nowo projektowanej ul. Nowa Naramowicka.
Powstanie nowy układ drogowy, a istniejący - w związku z włączeniem tramwaju - zostanie przebudowany. Takie zmiany pojawią się m.in. na skrzyżowaniu ulic Słowiańskiej, Naramowickiej i Wilczak. Ulica Naramowicka - od ul. Słowiańskiej do ul. Serbskiej - zyska nową nawierzchnię, zaś na odcinku od ul. Serbskiej do węzła Naramowicka zostanie kompleksowo przebudowana. Zmodernizowane zostaną skrzyżowania ulicy Naramowickiej z Serbską, a także z ulicami Czarna Rola, Włodarską i Ziarnistą.

W miejscu jednopoziomowego skrzyżowania ulic Naramowickiej z Lechicką powstanie dwupoziomowy węzeł drogowy. Od tego miejsca do ul. Błażeja, na zachód od obecnej Naramowickiej, przebiegać będzie ul. Nowa Naramowicka. Na tym odcinku wybudowane zostaną również skrzyżowania z ulicami: Sarmacką i Karpia, Łużycką, Błażeja, a także odcinek ul. Nowa Stoińskiego - od ul. Jasna Rola do Naramowickiej. Przebudowa czeka również skrzyżowania ulicy Lechickiej z ul. Murawa oraz Naramowickiej z ul. Dworską.

Całość uzupełni nowe zagospodarowanie terenu związanego z infrastrukturą pasażerską i pieszo-rowerową, a także zielenią i małą architekturą.

Inwestycję prowadzi konsorcjum, w którego skład wchodzą firma Gülermak z Ankary oraz Mosty Łódź S.A. i Gülermak Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Kompletna dokumentacja budowlana, wraz z prawomocnymi decyzjami realizacyjnymi, ma być gotowa w pierwszym kwartale 2020 roku. Roboty budowlane mają zakończyć się do końca 2021 roku, a po fazie odbiorów - najpóźniej wiosną 2022 roku - nastąpi kompleksowe uruchomienie całego układu komunikacyjnego.

Sama inwestycja została podzielona na pięć podstawowych odcinków, w ramach, których wyodrębniono część obejmującą budowę trasy tramwajowej oraz część zawierającą przebudowę lub budowę układu drogowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz jego odpowiednim uzbrojeniem i przebudową kolizji.

Zamawiający pozostawił wykonawcy dużą swobodę w podejmowaniu decyzji o tym, które odcinki będą realizowane równolegle, które samodzielnie i w jakiej kolejności.

Źródło: UM Poznań

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.