znak 50W landzie Badenia-Wirtembergia na południu Niemiec na próbę wprowadzone zostaną ograniczenia prędkości do 120 km/h na odcinkach autostrad A81 i A96. Czteroletni okres próbny rozpocznie się w maju i posłuży do oceny wpływu prędkości na występowanie kolizji i klimat akustyczny.

Niemiecka organizacja należąca do ETSC (Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) podaje, że śmiertelność na odcinkach autostrad w Niemczech, gdzie nie ma ograniczeń prędkości, jest o 25 proc. większa niż na tych z ograniczeniami.

O negatywnym wpływie prędkości na brd przekonują się też Francuzi. Po raz pierwszy od 35 lat, drugi rok z rzędu liczba zgonów w wypadkach drogowych rośnie. Francuskie Obserwatorium BRD stwierdziło, że w tym czasie średnia prędkość pojazdów wzrosła o 1-4 km/h.

We Francji, po rozbudowaniu sieci fotoradarów, przez dekadę liczba ofiar systematycznie malała. Wzrost średniej prędkości, który ostatnio zaobserwowano, odwraca ten korzystny trend. Francuska organizacja Prévention Routière uważa, że częściowo winę za tę sytuację ponosi luka w egzekwowaniu kar (naliczaniu punktów karnych) za przekraczanie prędkości w samochodach służbowych.

Pomimo niepokojącej, zdaniem ekspertów, sytuacji, niektórzy parlamentarzyści dążą do dalszego osłabienia systemu, tj, karania dopiero wtedy, gdy kierowca przekroczy limit o co najmniej 10 km/h.

O zaostrzenie kar za przekraczanie prędkości zabiega natomiast irlandzki urząd ds. brd. Chce, aby wysokość grzywny zależała od dochodów kierowcy.

Badania zamówione przez urzędników wykazały, że zamożniejsi kierowcy mają wyższe niż przeciętnie predyspozycje do łamania przepisów ruchu drogowego. Inspiracją dla Irlandczyków jest w tym przypadku fiński system, który od 1920 roku uzależnia wysokość mandatu od dochodów netto kierowcy. W mediach głośna była sprawa fińskiego biznesmena, który za przekroczenie prędkości o 23 km/h (jechał 103 km/h przy ograniczeniu do 80) zapłacił mandat w wysokości ponad 54 tys. euro! Grzywna została obliczona na podstawie zeznania podatkowego kierowcy.

Źródło: ETSC
Tł. IH

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.